Formularz E

Karta informacyjna dla:

 

 

Rokita-Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

Lp.

Raport o bezpieczeństwie

1

Numer wpisu

38

WZ – 5586/13-2/06

2

Nazwa dokumentu

Aktualizacja Raportu  o bezpieczeństwie dla Rokita  Agro  S.A.

 

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Uaktualniono Raport o bezpieczeństwie – ze względu na zmianę rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

(Dz. U. Nr 197 poz. 2632)

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w aktualizacji zamieszczono:

-        informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa,

-        nazwy właściwych podmiotów zaangażowanych w przygotowanie raportu
o bezpieczeństwie,

-        opis substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie.

 

Nie dokonywano zmian wynikających z § 1 pkt 3 ww. rozporządzenia dot. opisu możliwych scenariuszy awarii oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia i warunków, w których mogą wystąpić, z uwzględnieniem oceny ich zasięgu i skutków, włączając w to mapy, fotografie lub inne podobne opisy przedstawiające obszar, które mogą być objęte skutkami tych awarii. Napisano, że wymóg ten spełniono we wcześniejszej wersji Raportu o bezpieczeństwie w załącznikach 5-9 (przy użyciu programu komputerowego PHAST), w załącznikach 10-15 (przy użyciu programu komputerowego ALOHA) oraz w odpowiednich tabelach.

Uzupełniono punkt.1.3 Raportu o bezpieczeństwie Rokita-Agro S.A. (wersja z styczeń 2005 r.) o schematy blokowe poszczególnych procesów technologicznych.

 

4

Data sporządzenia dokumentu

Czerwiec 2006 r.

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

„Rokita – Agro” S.A. w Brzegu Dolnym

REGON 932227535

6

Wykonawca dokumentu

( w tym REGON)

„Rokita – Agro” S.A. w Brzegu Dolnym

REGON 932227535

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,

numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202;   Tel.:  71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład zastrzegł udostępnianie informacji zawartych w punktach 1.2, 1.3, 2.2 „raportu” oraz załącznikach za wyjątkiem zał. nr 2

WZ – 5513/59-6/03; WZ – 5513/ 8-4/04

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych:

karta nr 11, 17,31, 34

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie: karta nr 2, 13, 24

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

-  //  -

11

Uwagi

 Decyzja nr 822 z dnia 15 listopada 2006 r.

zatwierdzająca aktualizację Raportu o bezpieczeństwie

WZ-5586/51-1/06