Formularz F

Karta informacyjna dla:

 

 

 

 

 

Rokita-Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

Lp.

Rejestr substancji niebezpiecznych

1

Numer wpisu

11

WZ - 5513/13/03

2

Nazwa dokumentu

Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się

w „Rokita-Agro” S.A. wg stanu na 31.12.2002 r.

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu

4

Data sporządzenia dokumentu

03.03.2003 r.

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

„Rokita – Agro „ S.A. w Brzegu Dolnym

 

6

Wykonawca dokumentu

„Rokita – Agro „ S.A. w Brzegu Dolnym

 

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202;  Tel.:  71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład nie zastrzegł informacji

WZ - 5513/ 59-6/ 03; WZ – 5513/8-4/04

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych: karta nr 17

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie: karta nr 2, karta nr 13

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

-  //  -

11

Uwagi