SPIS KART INFORMACYJNYCH

 

KATEGORIA F

 

REJESTR POWAŻNYCH AWARII

WZ - 5513/32/05

 

 

Powrót do strony głównej Ý

 

 

 

Lp.

 

 

Numer karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu, którego dotyczy dokument

2003

 

 

 

1.

 

 

 

 

Ü 1

Informacja o wystąpieniu

poważnej awarii

Katedra Technologii Leków Akademii Medycznej we Wrocławiu

ul. Biskupa Nankiera /1

50-140 Wrocław

2.

 

 

Ü 2

Informacja o wystąpieniu

poważnej awarii

Rurociąg gazowy 

Zakłady gazownicze Wałbrzych

ul. Ludowa

58-304 Wałbrzych

3.

Ü 3

Informacja uzupełniająca

o wystąpieniu poważnej awarii

Katedra Technologii Leków Akademii Medycznej we Wrocławiu

ul. Biskupa Nankiera /1

50-140 Wrocław

2004

 

 

 

4.

 

Ü 4

Informacja o wystąpieniu

poważnej awarii

Baza Magazynowa nr 112

PKN ORLEN S.A.

ul. Kościuszki 1

59-700 Bolesławiec

5.

Ü 5

Informacja uzupełniająca

o wystąpieniu poważnej awarii

Baza Magazynowa nr 112

PKN ORLEN S.A.

ul. Kościuszki 1

59-700 Bolesławiec

 

Powrót do strony głównej Ý