Formularz E

Karta informacyjna dla:

 

 

„NAFTOBAZY”  Sp. z o.o.

ul. T. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

 

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

Lp.

Raport o bezpieczeństwie

1

Numer wpisu

18

WZ – 5513/ 12-2/ 04

2

Nazwa dokumentu

Raport o bezpieczeństwie

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

·       Informacje o zakładzie, jego działalności, systemie zarządzania oraz organizacji;

·       Analiza możliwości wystąpienia awarii i informacje o środkach koniecznych do zapobieżenia im;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował program zapobiegania awariom i jest przygotowany do jego stosowania;

·       Informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa;

·       Informacje, że zastosowane rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz eksploatacja instalacji zakładu zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno - -ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego.

4

Data sporządzenia dokumentu

Luty 2004

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Naftobazy Sp. z o.o. /  Warszawa

REGON  012667887

6

Wykonawca dokumentu

( w tym REGON)

Centrum Zarządzania Ekologicznego w Przemyśle Chemicznym

Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego

w Warszawie

REGON  000045161

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,

numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202;   Tel.:  71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład nie zastrzegł informacji

WZ – 5513/12-6/04

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie:

karta nr 11, karta nr 10, karta nr 19

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie:

karta nr 11; karta nr 10, karta nr 19

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych:

karta nr  4, nr  13;  karta nr 7, nr 20

11

Uwagi