Formularz F

Karta informacyjna dla:

 

„NAFTOBAZY”  Sp. z o.o.

ul. T. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

 

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

Lp.

Rejestr substancji niebezpiecznych

1

Numer wpisu

13

WZ – 5513/12/04

2

Nazwa dokumentu

Aktualizacja danych o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie bazy paliw

nr 10 w Kawicach wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu

4

Data sporządzenia dokumentu

Styczeń 2004

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

Naftobazy Sp. z o.o. /  Warszawa

 

6

Wykonawca dokumentu

Naftobazy Sp. z o.o.

Baza Paliw nr 10 w Kawicach

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202; Tel.:  71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład nie zastrzegł informacji

WZ – 5513/12-6/04

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie:

karta nr 11, nr 18

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych: karta nr 4

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie:

karta nr 11, nr 18; karta nr 10, nr 19

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych:

karta nr  4;  karta nr 7, nr 20

11

Uwagi