Formularz F

Karta informacyjna dla:

 

 

 

 

 

 powrót do poprzedniej strony Û

„NAFTOBAZY”  Sp. z o.o.

ul. T. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

 

Baza Paliw nr 19

Grabowno-Wielkie

56-416 Twardogóra

  

Lp.

Rejestr substancji niebezpiecznych

1

Numer wpisu

35

WZ – 5513/ 11-3/ 06

2

Nazwa dokumentu

Stan substancji niebezpiecznych na dzień 31.12.2005 r.

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii

i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących

się na terenie zakładu,

aktualizacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.

4

Data sporządzenia dokumentu

24.01 2006 r.

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

Naftobazy Sp. z o.o. /  Warszawa

 

6

Wykonawca dokumentu

Naftobazy Sp. z o.o.

Baza Paliw nr 19 Grabowno Wielkie

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202;  Tel.:  71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład zastrzegł dokument:

„tylko do użytku służbowego”

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych: karta nr 7, nr 20, nr 23

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie:

karta nr 10, nr 19

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych:

karta nr 4, nr 13, nr 25, nr 32;  karta nr 7, nr 20, nr 23

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie:

karta nr 11, nr 18; karta nr 10, nr 19

 

11

Uwagi