Formularz E

Karta informacyjna dla:

 

 

 Blastexpol Sp. z o.o.

w Duninowie

59-145 Chocianowiec (Duninów)

 

adres koresp.

59-140 Chocianów

skr. pocztowa 18

 

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

 

Lp.

Raport o bezpieczeństwie

1

Numer wpisu

43

WZ- 5586/45-2/06

2

Nazwa dokumentu

Raport  bezpieczeństwa Wydanie 4

 

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

·       Informacje o zakładzie, jego działalności, systemie zarządzania oraz organizacji;

·       Analiza możliwości wystąpienia awarii i informacje o środkach koniecznych do zapobieżenia im;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował program zapobiegania awariom i jest przygotowany do jego stosowania;

·       Informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa;

·       Informacje, że zastosowane rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz eksploatacja instalacji zakładu zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno -ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego.

4

Data sporządzenia dokumentu

Październik  2006

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Blastexpol Sp. z o.o.

REGON 390378940

6

Wykonawca dokumentu

( w tym REGON)

Blastexpol Sp. z o.o.

REGON 390378940

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,

numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202; Tel.: 71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Całość informacji zawarta w dokumencie została zastrzeżona przez prowadzącego zakład

WZ – 5513/67-6/03; WZ – 5513/ 3-2, 3-6/04

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych:

karta nr 8,  nr 21, nr 28, nr 37

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie: karta nr 4, nr 12, nr 35

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

-   I I  -

11

Uwagi

Raport o bezpieczeństwie został zatwierdzony

Decyzja nr 134 z dnia 16 lutego 2007 r.

WZ – 5586/26/07