Formularz F

Karta informacyjna dla:

 

 

 

 

 

powrót do poprzedniej strony Û

Blastexpol Sp. z o.o.

w Duninowie

59-145 Chocianowiec (Duninów)

 

adres koresp.

59-140 Chocianów

skr. pocztowa 18

  

Lp.

Rejestr substancji niebezpiecznych

1

Numer wpisu

37

WZ – 5513/10-1/06

2

Nazwa dokumentu

Wykaz rodzaju, kategorii oraz ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu Blastexpol Sp. z o.o.

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii

i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących

się na terenie zakładu,

aktualizacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.

4

Data sporządzenia dokumentu

30.01.2006 r.

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

Blastexpol Sp. z o.o.

59-145 Chocianowiec (Duninów)

6

Wykonawca dokumentu

Blastexpol Sp. z o.o.

59-145 Chocianowiec (Duninów)

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202;  Tel.:  71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Całość informacji zawarta w dokumencie została zastrzeżona przez prowadzącego zakład

WZ – 5513/67-6/03; WZ – 5513/ 3-2, 3-6/04

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych: karta nr 8, nr 21, nr 28,

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie:

karta nr 4, nr 12

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

-  //  -

11

Uwagi