Formularz E

Karta informacyjna dla:

 

 

 Energetyka Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej

W-4 Legnica

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

 

Lp.

Raport o bezpieczeństwie

1

Numer wpisu

31

WZ- 5513/9-4/06

2

Nazwa dokumentu

Raport  o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej  Zakład Gospodarki  Wodno-Ściekowej

W-4 Legnica

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

·       Informacje o zakładzie, jego działalności, systemie zarządzania oraz organizacji;

·       Analiza możliwości wystąpienia awarii i informacje o środkach koniecznych do zapobieżenia im;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował program zapobiegania awariom i jest przygotowany do jego stosowania;

·       Informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa;

·       Informacje, że zastosowane rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz eksploatacja instalacji zakładu zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno -ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego.

4

Data sporządzenia dokumentu

 

Marzec 2006

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Energetyka Sp. z o.o.

REGON 390390792

6

Wykonawca dokumentu

( w tym REGON)

Energetyka Sp. z o.o.

REGON 390390792

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,

numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202; Tel.: 71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład nie zastrzegł udostępniania informacji

 

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych:

karta nr  40

Formularz  E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie:

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

- // -

11

Uwagi

Raport o bezpieczeństwie nie został zatwierdzony, uwagi do dokumentu przesłano  prowadzącemu  zakład pismem tut. Komendy

WZ – 5513/9-6/06 z dnia 21.04.2006 r.