Formularz E

Karta informacyjna dla:

 

 

 Energetyka Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej

W-4 Legnica

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

 

Lp.

Raport o bezpieczeństwie

1

Numer wpisu

48

WZ- 5586/18-3/07

2

Nazwa dokumentu

ANEKS

Raport  o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej  Zakład Gospodarki  Wodno-Ściekowej

W-4 Legnica

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

·       opis substancji niebezpiecznych

·       kserokopia Zarządzenia Prezesa Zarządu „Energetyka” Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia zakładowego systemu bezpieczeństwa środowiska w celu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

·       weryfikacja zapisów dotyczących § 5 ust.1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku  

4

Data sporządzenia dokumentu

 

Marzec   2007 r.

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Energetyka Sp. z o.o.

REGON 390390792

6

Wykonawca dokumentu

( w tym REGON)

Andrzej Szymański

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,

numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202; Tel.: 71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład nie zastrzegł udostępniania informacji

 

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz  E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie: nr 36, 42

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych:

karta nr  40, nr 49

Formularz  E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie: karta nr 31, nr 36,

nr 42

11

Uwagi