Formularz F

Karta informacyjna dla:

 

 

 

 

 

 

powrót do poprzedniej strony Û

Energetyka Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej

W-4 Legnica

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

  

Lp.

Rejestr substancji niebezpiecznych

1

Numer wpisu

40

WZ – 5513/9-3/06

2

Nazwa dokumentu

Wykaz  substancji niebezpiecznych występujących w Zakładzie Gospodarki Wodna-Ściekowej W-1, W-3, W-4

na dzień 31 grudnia 2005 roku

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii

i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących

się na terenie zakładu,

aktualizacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.

4

Data sporządzenia dokumentu

03.02.2006 r.

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

Energetyka Sp. z o.o.

 

6

Wykonawca dokumentu

Energetyka Sp. z o.o.

 

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,

numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202;    Tel.:  71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład nie zastrzegł udostępniania informacji

 

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie:

 

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych:

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

-  //  -

11

Uwagi