Formularz F

Karta informacyjna dla:

 

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

Oddz. Huta Miedzi Głogów

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

Lp.

Rejestr substancji niebezpiecznych

1

Numer wpisu

14

WZ – 5513/16/04

2

Nazwa dokumentu

Wykaz substancji niebezpiecznych w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów - stan na 31.12.2003 r.

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu

4

Data sporządzenia dokumentu

30.01.2004 r.

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

6

Wykonawca dokumentu

KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,

numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202;    Tel.:  71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład nie zastrzegł udostępniania informacji

WZ – 5513/ 77-4/03

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie:

karta nr 3, nr 14

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych: karta nr 1

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

-  //  -

11

Uwagi