Powrót do strony głównej

 

INFORMACJA

O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU, KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST SPORZĄDZENIE
 ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO - RATOWNICZEGO  ( ZPOR )

 

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Z 2018 poz.799 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 poz. 2145)

 

 

 

Lp.

Nazwa organu sporządzającego zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy oraz jego dane teleadresowe

 

Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego

nr tel., faksu i adres email

 

Przedmiot sprawy

 

Możliwość zapoznania się z dokumentacją

 

 

Miejsce składania uwag i wniosków

 

Termin składania uwag i wniosków

Informacja o przyjęciu dokumentu, możliwości zapoznania się z jego treścią, uzasadnienie

AKTUALIZACJE ZPOR – POSTĘPOWANIE TRWAJĄCE

1.

 

 

 

AKTUALIZAJCE ZPOR – POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

1.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

 

ul. Borowska 138

50-552 Wrocław

 

Sekretariat KW PSP:
tel.: (71) 36 82 201
fax: (71) 367 33 74
e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl

 

strona internetowa:

www.kwpsp.wroc.pl

 

KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Zakład Hydrotechniczny w Rudnej

 

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów WydobywczychŻelazny Most“

aktualizacja ZPOR

 Pełna wersja ZPOR dostępna w siedzibie KW PSP we Wrocławiu

KW PSP

50-552 Wrocław

ul. Borowska 138

 

lub

 

sekretariat@kwpsp.wroc.pl

30 sierpnia 2016 r.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu przyjął aktualizację ZPOR w dniu 20.09.2016r.

 

Z treścią ZPOR można zapoznać się w siedzibie KW PSP we Wrocławiu (ul. Borowska 138)

 

Uzasadnienie do przyjęcia aktualizacji ZPOR dostępne tutaj.

2.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

 

ul. Borowska 138

50-552 Wrocław

 

Sekretariat KW PSP:
tel.: (71) 36 82 201
fax: (71) 367 33 74
e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl

 

strona internetowa:

www.kwpsp.wroc.pl

 

ADAMA Manufacturing Poland SA w Brzegu Dolnym

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel. 71 794 32 35

fax. 71 794 39 44

biuro_amp@adama.com

 

www.adama.com

 

aktualizacja ZPOR

Pełna wersja ZPOR dostępna w siedzibie KW PSP we Wrocławiu

KW PSP

50-552 Wrocław

ul. Borowska 138

 

lub

 

sekretariat@kwpsp.wroc.pl

9 czerwca 2017 r.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu przyjął aktualizację ZPOR w dniu 28.09.2017r.

 

Z treścią ZPOR można zapoznać się w siedzibie KW PSP we Wrocławiu (ul. Borowska 138)

 

Uzasadnienie do przyjęcia aktualizacji ZPOR dostępne tutaj.

 

3.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

 

ul. Borowska 138

50-552 Wrocław

 

Sekretariat KW PSP:
tel.: (71) 36 82 201
fax: (71) 367 33 74
e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl

 

strona internetowa:

www.kwpsp.wroc.pl

3M Wrocław Sp. z o.o.

 

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel: 071 39 59 700

fax: 071 395 96 09

 

www.3M.pl

 

e-mail:

kontakt przez

ww. stronę internetową

 

aktualizacja ZPOR

Pełna wersja ZPOR dostępna w siedzibie KW PSP we Wrocławiu

KW PSP

50-552 Wrocław

ul. Borowska 138

 

lub

 

sekretariat@kwpsp.wroc.pl

8 maja 2018 r.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu przyjął aktualizację ZPOR w dniu 11.06.2018 r.

 

Z treścią ZPOR można zapoznać się w siedzibie KW PSP we Wrocławiu (ul. Borowska 138)

 

Uzasadnienie do przyjęcia aktualizacji ZPOR dostępne tutaj.

 

4.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

 

ul. Borowska 138

50-552 Wrocław

 

Sekretariat KW PSP:
tel.: (71) 36 82 201
fax: (71) 367 33 74
e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl

 

strona internetowa:

www.kwpsp.wroc.pl

 

PCC MCAA Sp .z o. o.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

sekretariat_mcaa@pcc.eu

 

tel.: 71 794 3611

faks: 71 794 3517

Opracowanie

ZPOR

Pełna wersja (wraz z mapami) ZPOR dostępna w siedzibie KW PSP we Wrocławiu

KW PSP

50-552 Wrocław

ul. Borowska 138

 

lub

 

sekretariat@kwpsp.wroc.pl

10.08.2018r.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu przyjął nowy ZPOR w dniu 28.08.2018 r.

 

Z treścią ZPOR można zapoznać się w siedzibie KW PSP we Wrocławiu (ul. Borowska 138)

 

Uzasadnienie do przyjęcia aktualizacji ZPOR dostępne tutaj

5.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

 

ul. Borowska 138

50-552 Wrocław

 

Sekretariat KW PSP:
tel.: (71) 36 82 201
fax: (71) 367 33 74
e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl

 

strona internetowa:

www.kwpsp.wroc.pl

 

Orion PU Sp. z o. o.

Zakład Produkcyjny nr 2 w Nowej Rudzie

 

ul. Spacerowa 26, 57-402 Nowa Ruda

orion2selena.com

tel.: 74 645 02 01

faks: 74 645 02 03

aktualizacja

ZPOR

Pełna wersja (wraz z mapami) ZPOR dostępna w siedzibie KW PSP we Wrocławiu

KW PSP

50-552 Wrocław

ul. Borowska 138

 

lub

 

sekretariat@kwpsp.wroc.pl

05.10.2018r.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu przyjął aktualizację ZPOR w dniu 20.09.2018r.

 

Z treścią ZPOR można zapoznać się w siedzibie KW PSP we Wrocławiu (ul. Borowska 138)

 

Uzasadnienie do przyjęcia aktualizacji ZPOR dostępne tutaj.

6.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

 

ul. Borowska 138

50-552 Wrocław

 

Sekretariat KW PSP:
tel.: (71) 36 82 100
fax: (71) 367 33 74
e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl

 

strona internetowa:

www.straz.wroclaw.pl

 

KGHM Polska Miedź S.A.

Huta Miedzi Głogów

 

ul. Żukowicka1

67-200 Głogów

 

tel. 76 74 77 001 

fax: 76 83 33 103

aktualizacja ZPOR

Pełna wersja (wraz z mapami) ZPOR dostępna w siedzibie KW PSP we Wrocławiu

KW PSP

50-552 Wrocław

ul. Borowska 138

 

lub

 

sekretariat@kwpsp.wroc.pl

31 grudnia 2018 r.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu przyjął aktualizację ZPOR w dniu 21.01.2019r.

 

Z treścią ZPOR można zapoznać się w siedzibie KW PSP we Wrocławiu (ul. Borowska 138)

 

Uzasadnienie do przyjęcia aktualizacji ZPOR dostępne tutaj.

7.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

 

ul. Borowska 138

50-552 Wrocław

 

Sekretariat KW PSP:
tel.: (71) 36 82 100
fax: (71) 367 33 74
e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl

 

strona internetowa:

www.straz.wroclaw.pl

 

KGHM Polska Miedź S.A.

Huta Miedzi Głogów

 

ul. Złotoryjska 194

59 – 220 Legnica

 

tel. 76 74 75 924 

fax: 76 747 20 05 

aktualizacja ZPOR

Pełna wersja (wraz z mapami) ZPOR dostępna w siedzibie KW PSP we Wrocławiu

KW PSP

50-552 Wrocław

ul. Borowska 138

 

lub

 

sekretariat@kwpsp.wroc.pl

21 marca 2019 r.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu przyjął aktualizację ZPOR w dniu 02.04.2019r.

 

 

Uzasadnienie do przyjęcia aktualizacji ZPOR dostępne tutaj.

8.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

 

ul. Borowska 138

50-552 Wrocław

 

Sekretariat KW PSP:
tel.: (71) 36 82 100
fax: (71) 367 33 74
e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl

 

strona internetowa:

www.straz.wroclaw.pl

 

PCC Exol SA

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel.: 071 794 21 27
fax: 071 794 25 50


zarzad_exol@pcc.eu

 

www.pcc-exol.pl

aktualizacja ZPOR

Pełna wersja ZPOR dostępna w siedzibie KW PSP we Wrocławiu oraz TUTAJ

KW PSP

50-552 Wrocław

ul. Borowska 138

 

lub

 

sekretariat@kwpsp.wroc.pl

26 lipca 2019 r.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu przyjął aktualizację ZPOR w dniu 07.08.2019r.

 

 

Uzasadnienie do przyjęcia aktualizacji ZPOR dostępne tutaj.

 

 

 

 

 

Szczegółowe  informacje:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  we Wrocławiu, ul. Borowska 138