Powrót do strony głównej  

 

 

 

INFORMACJE O ZATWIERDZONYCH RAPORTACH

O BEZPIECZEŃSTWIE LUB ICH ZMIANACH

 

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z  2015 r., poz. 2145)

 

Przejdź do 2003  Przejdź do 2004   Przejdź do 2005   Przejdź do 2006   Przejdź do 2007   Przejdź do 2008

Przejdź do 2009   Przejdź do 2010►   Przejdź do 2011►   Przejdź do 2012►   Przejdź do 2013►   Przejdź do 2014►

Przejdź do 2015►   Przejdź do 2016►   Przejdź do 2017►

 

Przejdź do 2018►

 

 

 

 

 

Lp.

 

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziby oraz  tel./fax i ew. e-mail

 

Nazwa, siedziba,  adres strony internetowej zakładu oraz

tel./fax i ew. e-mail

 

Data i nr decyzji

 

Zatwierdzającej

raport o bezpieczeństwie

Zatwierdzającej zmiany

w raporcie o bezpieczeństwie 

2003 

1.

 

 

Vita Polymers Poland

Sp. z o.o.

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza  31/33

 tel: 071 31 96 833

fax: 071 31 97 944

 

e-mail: sales@vitapp.com.pl

tech@vitapp.com.pl

 

 

 

31.12.2003 r.

Decyzja nr 614/2003

WZ–5513/57-7/03

 

2.

 

Zakłady Chemiczne

„Rokita” S.A.

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  31 92 000

fax: 071  31 92 189

www.rokita.com.pl

 

31.12.2003 r.

Decyzja nr

615/2003

WZ-5513/58-7/03

 

2004

powrót do góry

3.

 

 

Rokita-Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

tel: 071  31 92 385

fax: 071  31 92 150

 

 

internet:

www.rokita-agro.com.pl

 

02.02.2004 r.

 

Decyzja nr

44/2004

 

WZ-5513/59-4/03

                  8-1/04

 

4.

 

KGHM Polska Miedź S.A.

59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48 

tel:  0 76  84 78 200

fax: 0 76  84 78 500

 

Oddział Huta Miedzi Głogów

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

tel:  0 76  836 70 01

fax: 0 76  833 31 03

 

internet:  www.kghm.com.pl 

 

 

2.03.2004 r.

 

Decyzja nr

104/2004

 

WZ-5513/16-1/04

 

5.

 

Blastexpol Sp. z o.o.

w Duninowie

 

59-145 Chocianowiec

(Duninów)

 

adres koresp.

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

 

tel: 076  81 92 611

fax: 076 81 92 670

 

e-mail:

biuro@blastexpol.com.pl

 

 

 

12.03.2004 r.

 

Decyzja nr

105/2004

 

WZ-5513/3-4/04

 

6.

 

„NAFTOBAZY” 

Sp. z o.o.

 ul. T. Chałubińskiego 8

00-950 Warszawa

skr. Poczt. 76

 

tel:  022  595 43 00

 

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel: 076  85 84 821

fax: 076  85 85 296

 

e-mail: kancelaria@naftobazy.pl

 

12.03.2004 r.

 

Decyzja nr

106/2004

 

WZ-5513/12-4/04

 

7.

 

„NAFTOBAZY” 

Sp. z o.o.

 ul. T. Chałubińskiego 8

00-950 Warszawa

skr. Poczt. 76

 

tel:  022  595 43 00

 

Baza Paliw nr 19

Grabowno-Wielkie

56-416 Twardogóra

 

el: 071  31 48 626

fax: 071  31 57 624

 

e-mail: kancelaria@naftobazy.pl

 

12.03.2004 r.

 

Decyzja nr

107/2004

 

WZ-5513/20-1/04

 

8.

 

 

Huta Szkła Kryształowego „VIOLETTA” S.A.

 

ul. Hutnicza 12

skr. Poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

tel: 074  81 41 338

fax: 074  81 42 821

 

e-mail: viol@violetta.com.pl

 

23.03.2004 r.

 

Decyzja nr

118/2004

 

WZ-5513/2-5/04

 

9.

 

 

Huta „Oława” S.A.

 

 

55-200 Oława

ul. Wł. Sikorskiego 7

 

tel:  071  31 34 031-33

fax: 071  31 34 035

 

e-mail: 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

 

30.03.2004 r.

 

Decyzja nr

124/2004

 

WZ-5513/14-3/04

 

2005

powrót do góry

10.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 92

Oddział Zakład Gospodarki Wodą /

Legnica

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel:  76/ 746 48 80

fax: 76/ 746 48 99 

 

internet:  www.kghm.com.pl  

 

30.03.2005 r.

 

Decyzja nr

130/2005

 

 

WZ-5513/7-10/05

 

 

11.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 92

Oddział Zakład Gospodarki Wodą /

Głogów

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  76/ 746 48 80

fax: 76/ 746 48 99 

 

internet:  www.kghm.com.pl

 

30.03.2005 r.

 

Decyzja nr

131/05

 

WZ-5513/7-9/05

 

12.

PCC  „Rokita” S.A.

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  31 92 000

fax: 071  31 92 189

 

internet:

www.rokita.com.pl

 

 

29.04.2005 r.

 

Decyzja nr

167/2005

 

WZ-5513/2-9/05

13.

Rokita-Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

tel: 071  794 23 85

fax: 071 794 21 50

 

 

internet:

www.rokita-agro.com.pl

 

 

29.04.2005 r.

 

Decyzja nr

168/2005

 

WZ-5513/14-6/05

14.

PCC  „Rokita” S.A.

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  31 92 000

fax: 071  31 92 189

 

internet:

www.rokita.com.pl

 

 

21.10.2005 r.

 

Decyzja nr

595/2005

 

WZ-5513/2-15/05

2006

powrót do góry

15.

Boryszew S.A.

 

Oddział Huta Oława

w Oławie

 

55-200 Oława

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7

 

tel:  071  31 34 031-33

    fax: 071  31 34 035

 

e-mail: 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

internet:

www.huta-olawa.com.pl

 

 

08.05.2006 r.

 

Decyzja nr

332/2006

 

WZ-5586/16-5/06

 

16.

PCC ROKITA S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  31 92 000

fax: 071  31 92 189

 

internet:

www.pcc.rokita.pl

 

 

28.09.2006 r.

 

Decyzja nr

706/2006

 

WZ-5586/12-4/06

17.

Huta Szkła Kryształowego „VIOLETTA” S.A.

 

ul. Hutnicza 12

skr. Poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

tel: 074  81 41 338

fax: 074  81 42 821

 

e-mail: viol@violetta.com.pl

 

 

26.10.2006 r.

 

Decyzja nr

777/2006

 

WZ-5586/44/06

18.

Rokita-Agro S.A.

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

tel: 071  794 23 85

fax: 071 794 21 50

 

 

internet:

www.rokita-agro.com.pl

 

15.11.2006 r.

 

Decyzja nr

822/2006

 

WZ-5586/51-1/06

 

2007

powrót do góry

19.

Blastexpol Sp. z o.o.

w Duninowie

 

59-145 Chocianowiec

(Duninów)

 

adres koresp.

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

 

tel: 076  81 92 611

fax: 076 81 92 670

 

e-mail:

biuro@blastexpol.com.pl

www.blastexpol.com.pl

 

 

16.02.2007 r.

 

Decyzja nr

134/2007

 

WZ-5586/26/07

20.

KGHM Polska Miedź S.A.


59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  747 82 00

fax: 0 76  747 85 00

 

Oddział Huta Miedzi Głogów

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

tel:  0 76  747 70 01

tel: 0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03

 

internet:  www.kghm.com.p l

 

 

27.02.2007 r.

 

Decyzja nr

184/2007

 

WZ-5586/29/07

21.

ENERGETYKA Sp. z o.o.

 

59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58

 

tel. 0 76/ 847 85 12

                847 85 14

fax: 0 76/847 85 16

 

ecretariat@energetyka.lubin.pl 

www.energetyka.lubin.pl

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej

Wydział W-3 Głogów

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  76/ 746 48 80

fax: 76/ 746 48 99 

 

www.energetyka.lubin.pl

 

06.06.2007 r.

 

Decyzja nr

417/2007

 

WZ-5586/1-4/07

22.

TENSIS Sp. z o.o.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

pow. Wołów

 

 

Decyzja nr 498/2007

 

z dnia 13 lipca

2007 r.

 

WZ-5586/5-5/07

 

23.

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej

W-4

 

59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 194

 

www.energetyka.lubin.pl

 

 

 

 

Decyzja nr 535/2007

 

z dnia 14 sierpnia

2007 r.

 

WZ – 5586/18-7/07

24.

Vita Polymers
Poland Sp. z o.o.

 

 

Vita Polymers
Poland Sp. z o.o.

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitapp.com.pl

tech@vitapp.com.pl

pow. Wołów

 

 

 

Decyzja nr 651/2007

 

z dnia 28 września

2007 r.

 

WZ – 5586/8-11/07

2008

powrót do góry

25.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

 

ul. Otolińska 21, 09-407 Płock


tel.:   024 267 14 00
faks: 024 267 14 88

Baza Paliw nr 19

Grabowno-Wielkie

56-416 Twardogóra

 
tel.:  071 315 78 44
tel.:  071 314 86 26
faks: 071 315 76 24

 

 

 

 

Decyzja nr 124/2008

 

z dnia 14 lutego

2008 r.

 

WZ-5586/5-3/08

26.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oddział w Zielonej Górze

 

ul. Boh. Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

 

tel: 068 329 14 00

fax: 068 329 14 30

 

Dział Podziemnego Magazynowania

 

PMG Wierzchowice

 

tel. 068 329 12 20

fax: 068 329 14 20

 

 

 

Decyzja nr 333/2008

 

z dnia 26 kwietnia 2008 r.

 

WZ-5586/7-3/08

 

 

27.

ORLEN Petrogaz

Wrocław Sp. z o.o.

 

52-315 Wrocław

ul.Kobierzycka 24

 

tel:  0 71 333 56 56

fax: 0 71 333 78 23

 

 

Decyzja nr

335/2008

 

z dnia 26 kwietnia

 2008 r.

 

WZ-5586/41-7/08

 

 

28.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

 

ul. Otolińska 21
09-400 Płock

Baza Paliw nr 10

Kawice, 59-230 Prochowice

 

 

Decyzja nr 1019/2008

 

z dnia 30 października 2008 r.

 

WZ-5586/8-6/08

 

29.

ZM „Silesia” S.A.


ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

 

tel.: +48 (32) 35 87 400, fax: +48 (32) 25 98 331
e-mail:
biuro@silesiasa.pl

 

Oddział Huta Oława


 
55-200 Oława
 ul. Gen. W. Sikorskiego 7

 

tel.: (71) 313 40 31 fax: (71) 313 40 35

 

 

 

Decyzja nr 1020/2008

 

z dnia 30 października 2008 r.

 

WZ-5586/4-12/08

 

30.

Orion Sp. z o.o.


58-200 Dzierżoniów
ul. Pieszycka 4

 

Zakład nr 2 w Nowej Rudzie – Słupiec


ul. Spacerowa 26
57-402 Nowa Ruda-Słupiec

 

Decyzja nr 1021/2008

 

z dnia 30 października

2008 r.

 

WZ-5586/36-2/08

 

 

2009

powrót do góry

31.

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  31 92 000

fax: 071  31 92 189

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

 

 

 

Decyzja nr 425/2009

 

z dnia  6 maja

2009 r.

 

WZ – 5586/12-2/09

32.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

 

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

ul. Złotoryjska 194 
59-220 Legnica


tel.  076 747 59 24
fax: 076 747 20 05

 

www.kghm.com.pl

e-mail: pr@kghm.pl

 

Decyzja nr 829/2009

 

z dnia 17 lipca

2009 r.

 

WZ – 5586/44-6/09

 

 

33.

TENSIS Sp. z o.o.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

 

pow. Wołów

 

 

 

Decyzja nr 1242/2009

 

z dnia 16 listopada 2009 r.

 

WZ-5586/14-7/2009

2010

powrót do góry

34.

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4

 

59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 194

 

www.energetyka.lubin.pl

 

pow. Legnica

 

 

Decyzja nr 143/2010

 

z dnia 19 lutego 2010 r.

 

WZ-5586/71-4/09

35.

Rokita-Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 21 50

 

www.rokita-agro.com.pl

agro@rokita-agro.com.pl

pow. Wołów

 

 

Decyzja nr 162/2010

 

 z dnia 03 marca

2010 r.

 

WZ-5586/68-7/09

36.

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

pow. Wołów

 

 

Decyzja nr 209/2010

 

 z dnia 17 marca

2010 r.

 

WZ-5586/42-2/2010

37.

ORION Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

Zakład nr 2 w Nowej Rudzie – Słupiec
ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

e-mail: firma@orion.biz.pl

http://www.orion.biz.pl

 

pow. Kłodzko

 

 

Decyzja nr 363/2010

 

z dnia 23 kwietnia

2010 r.

 

WZ-5586/40-3/10

38.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

 

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 71- 348-10-10

fax: 71-348-21-97

 

adrian.jaworski@orlen.pl

 

 

 

Decyzja nr 566/2010

 

z dnia 24 maja

2010 r.

 

WZ-5586/27-8/10

 

39.

MAXAM POLSKA

Sp. Z o.o.

 

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

Duninów 3

www.blastexpol.com.pl

 

59-140 Chocianów

Duninów 3

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro-polska@maxam.net 

biuro@maxam-europe.com.pl

 

pow. Polkowice

 

 

Decyzja nr 936/2010

 

z dnia 18 sierpnia

2010 r.

 

WZ-5586/54-4/10

40.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.pl

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel:  0 76  722 37 71 do 73

tel:  0 76  747 59 24

fax: 0 76  74720 05 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Legnica

 

Decyzja nr1063/2010

 

z dnia 20 września

2010 r.

 

WZ-5586/56-4/2010

41.

Vita Polymers
Poland Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitapp.com.pl

tech@vitapp.com.pl

 

pow. Wołów

 

Decyzja nr 1083/2010

 

z dnia 23 września

2010 r.

 

WZ-5586/65-9/2010

42.

ORION Polyurethanes Sp. Z o.o. S.K.A.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

 

e-mail: firma@orion.biz.pl

www.orion.biz.pl

Zakład nr 2 w Nowej Rudzie – Słupiec
ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

tel.: 074 872 04 01

fax: 074 872 04 03  

 

sekretariat.slupiec@orion.biz.pl

 

pow. Kłodzko

 

Decyzja nr 1152/2010

 

z dnia 26 października

2010 r.

 

WZ-5586/60-2/10

2011

powrót do góry

43.

 

TENSIS Sp. z o.o.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

 

pow. Wołów

 

Decyzja nr 1141/2011

 

z dnia 2 grudnia

2011 r.

 

WZ-5586/39-2/11

44.

MakhteshimAgan

Agro Poland S.A.

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

www.makhteshim-agan.pl

biuro@ma-agro.pl

 

pow. Wołów

 

Decyzja nr 1145/2011

 

z dnia 8 grudnia

2011 r.

 

WZ-5586/40-2/11

45.

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

pow. Wołów

 

Decyzja nr 1148/2011

 

z dnia 8 grudnia

2011 r.

 

WZ-5586/41-2/2011

2012

powrót do góry

46.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

 

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 71- 348-10-10

fax: 71-348-21-97

 

adrian.jaworski@orlen.pl

 

Decyzja nr 48/2012

 

z dnia 31 stycznia

2012 r.

 

WZ-5586/48-2/11

47.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel:  0 76  722 37 71 do 73

tel:  0 76  747 59 24

fax: 0 76  74720 05 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Legnica

 

 

Decyzja nr 49/2012

 

z dnia 31 stycznia

 2012 r.

 

WZ-5586/46-3/11

48.

 

TENSIS Sp. z o.o.

 

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

 

pow. Wołów

 

 

Decyzja nr 102/2012

 

z dnia 27 lutego

2012 r.

 

 

WZ.5586.20.5.2012

49.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  747 82 00

fax: 0 76  747 85 00

 

 

www.kghm.com.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

 

67-200 Głogów

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  836 70 01

tel:  0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03  

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Głogów

 

 

Decyzja nr 107/2012

 

z dnia 29 lutego

2012 r.

 

WZ.5586.4.6.2012

50.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oddział w Zielonej Górze

 

ul. Boh. Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

 

tel: 068 329 13 97

fax: 068 329 14 72

 

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

 

PMG Wierzchowice

 

tel. 068 329 12 20

fax: 068 329 14 20

 

rafal.bisset@zgora.pgnig.pl

 

 

pow. Milicz

 

 

Decyzja nr 111/2012

 

z dnia 29 lutego

2012 r.

 

WZ.5586.2.5.2012

51.

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

 

 

tel:  032 358 74 00

fax: 032 259 83 31

 

biuro@silesiasa.pl

Oddział Huta Oława

w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 7

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

www.huta-olawa.com.pl

 

pow. Oława

 

 

Decyzja nr 153/2012

 

z dnia 27 marca

2012 r.

 

WZ.5586.6.5.2012

52.

PCC Exol S.A.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

 

www.pcc-exol.pl

zarzad_exol@pcc.eu

 

pow. Wołów

 

 

Decyzja nr 274/2012

 

z dnia 13 czerwca

2012 r.

 

WZ.5586.18.12.2012

 

53.

MakhteshimAgan

Agro Poland S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

www.makhteshim-agan.pl

biuro@ma-agro.pl

 

pow. Wołów

 

 

Decyzja nr 305/2012

 

z dnia 29 czerwca

2012 r.

 

WZ.5586.19.9.2012

54.

MAXAM POLSKA

Sp. Z o.o.

 

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

Duninów 3

www.blastexpol.com.pl

 

59-140 Chocianów

Duninów 3

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro-polska@maxam.net 

biuro@maxam-europe.com.pl

 

pow. Polkowice

 

 

Decyzja nr 447/2012

 

z dnia 12 września

2012 r.

 

WZ.5586.9.11.2012

55.

ORION Polyurethanes Sp. Z o.o. S.K.A.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

 

e-mail: firma@orion.biz.pl

www.orion.biz.pl

Zakład nr 2 w Nowej Rudzie – Słupiec
ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

tel.: 074 872 04 01

fax: 074 872 04 03  

 

sekretariat.slupiec@orion.biz.pl

 

pow. Kłodzko

 

 

Decyzja nr 554/2012

 

z dnia 20 listopada

2012 r.

 

WZ.5586.15.10.2012

56.

MAXAM POLSKA

Sp. Z o.o.

 

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

Duninów 3

www.blastexpol.com.pl

 

59-140 Chocianów

Duninów 3

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro-polska@maxam.net 

biuro@maxam-europe.com.pl

 

pow. Polkowice

 

 

Decyzja nr 643/2012

 

z dnia 31 grudnia

2012 r.

 

WZ.5586.9.15.2012

2013

powrót do góry

57.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

 

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 71- 348-10-10

fax: 71-348-21-97

 

adrian.jaworski@orlen.pl

 

 

 

Decyzja nr WZ.5586.16.4.2013

 

z dnia 5 marca

2013 r.

 

WZ.5586.16.4.2013

58.

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.6.14.2013

 

z dnia 10 kwietnia  2013 r.

 

 

WZ.5586.6.14.2013

59.

MakhteshimAgan

Agro Poland S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

www.makhteshim-agan.pl

biuro@ma-agro.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.1.11.2013

 

z dnia 28 maja

2013 r.

 

WZ.5586.1.11.2013

60.

3M

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel: 071 39 59 700

fax: 071 395 96 09

 

www.3m.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.19.11.2013


z dnia 20.06.2013 r.

 

WZ.5586.19.11.2013

 

61.

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4

 

59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 194

 

www.energetyka.lubin.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.12.12.2013

 

z dnia 13 sierpnia 2013 r.

 

WZ.5586.12.12.2013

62.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.: 024 266 21 05
fax: 024 266 21 06

kancelaria@olpp.pl

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 – 24
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.14.12.2013

 

 

z dnia 30 października 2013 r.

 

 

 

WZ.5586.14.12.2013

63.

MakhteshimAgan

Agro Poland S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

www.makhteshim-agan.pl

biuro@ma-agro.pl

 

Decyzja  nr WZ.5586.1.17.2013

 

z dnia 4 grudnia 2013 r.

 

WZ.5586.1.17.2013

 

2014

powrót do góry

64.

 

TENSIS Sp. z o.o.

 

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

 

pow. Wołów

 

Decyzja nr WZ.5586.5.5.2014

 

z dnia 24 marca 2014 r.

 

WZ.5586.5.5.2014

65.

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.4.5.2014

 

z dnia 31 marca  2014 r.

 

WZ.5586.4.5.2014

66.

PCC Exol S.A.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

 

www.pcc-exol.pl

zarzad_exol@pcc.eu

 

 

Decyzja nr WZ.5586.1.10.2014

 

z dnia 22 kwietnia 2014 r.

 

WZ.5586.1.10.2014

67.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.: 024 266 21 05
fax: 024 266 21 06

kancelaria@olpp.pl

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 – 24
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.12.7.2014

 

z dnia 14 maja

2014 r.

 

WZ.5586.12.7.2014

68.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Oddział w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra
tel: 068 329 13 97
fax: 068 329 14 72

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

PMG Wierzchowice

Czarnogoździce 28
56-320 Krośnice
tel. 068 329 12 20
fax: 068 329 14 20 rafal.bisset@zgora.pgnig.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.9.9.2014

 

z dnia 30 maja

2014 r.

 

WZ.5586.9.9.2014

69.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel:  0 76  722 37 71 do 73

tel:  0 76  747 59 24

fax: 0 76  74720 05 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.13.9.2014

 

z dnia 10 czerwca

2014 r.

 

WZ.5586.13.9.2014

70.

3M

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel: 071 39 59 700

fax: 071 395 96 09

 

www.3m.pl

 

Decyzja  nr WZ.5586.15.8.2014

 

z dnia 12 września

 2014 r.

 

WZ.5586.15.8.2014

 

71.

MAXAM POLSKA

Sp. Z o.o.

 

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

Duninów 3

www.blastexpol.com.pl

 

59-140 Chocianów

Duninów 3

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro-polska@maxam.net 

biuro@maxam-europe.com.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.10.6.2014

 

z dnia 14 listopada  2014 r.

 

WZ.5586.10.6.2014

72.

ADAMA Manufacturing Poland S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

www.makhteshim-agan.pl

biuro@ma-agro.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.6.8.2014

 

z dnia 8 grudnia

2014 r.

 

WZ.5586.6.8.2014

2015

powrót do góry

73.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.: 024 266 21 05
fax: 024 266 21 06

kancelaria@olpp.pl

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 – 24
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.3.6.2015

 

z dnia  23 marca

2015 r.

 

WZ.5586.3.6.2015

74.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

 

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 71- 348-10-10

fax: 71-348-21-97

 

adrian.jaworski@orlen.pl

 

 

 

Decyzja nr WZ.5586.14.10.2015

 

 z dnia 26 marca

2016 r.

 

WZ.5586.14.10.2015

 

75.

PCC Rokita S.A.

PCC Rokita S.A.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.11.6.2015

 

z dnia 8 maja 

2015 r.

 

WZ.5586.11.6.2015

76.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.: 024 266 21 05
fax: 024 266 21 06

kancelaria@olpp.pl

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 – 24
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.3.13.2015

 

z dnia  29 czerwca

2015 r.

 

WZ.5586.3.13.2015

77.

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

 

 

tel:  032 358 74 00

fax: 032 259 83 31

 

biuro@silesiasa.pl

ZM „Silesia” S.A.

Oddział Huta Oława

w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 2

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

www.huta-olawa.com.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.4.8.2015

 

z dnia  7 sierpnia

2015 r.

 

WZ.5586.4.8.2015

78.

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 25 17

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 36 11

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

www.mcaase.eu

 

pow. Wołów

Decyzja nr WZ.5586.18.18.2015

 

z dnia  7 września

2015 r.

 

WZ.5586.18.18.2015

 

79.

PCC Exol S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

 

www.pcc-exol.pl

zarzad_exol@pcc.eu

 

Decyzja nr WZ.5586.9.5.2015

 

z dnia  23 października

2015 r.

 

WZ.5586.9.5.2015

 

 

2016

powrót do góry

80.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Oddział w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra
tel: 068 329 13 97
fax: 068 329 14 72

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

PMG Wierzchowice

Czarnogoździce 28
56-320 Krośnice
tel. 068 329 12 20
fax: 068 329 14 20 rafal.bisset@zgora.pgnig.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.8.17.2015

 

z dnia 12 stycznia

2016 r.

 

WZ.5586.8.17.2015

81.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.com

 

Oddział Huta Miedzi Głogów

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  747 70 01

tel: 0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03

 

internet:  www.kghm.com.p l

 

 

Decyzja nr WZ.5586.13.13.2015

 

z dnia 21 marca

 2016 r.

 

WZ.5586.13.13..2015

 

zmiana ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 672 ze zm.)

nowe  rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. z 2016 r. poz. 287)

82.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.com

 

Oddział Huta Miedzi Głogów

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  747 70 01

tel: 0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03

 

internet:  www.kghm.com.p l

 

 

Decyzja nr WZ.5586.17.14.2016

 

z dnia 16 września

2016 r.

 

WZ.5586.17.14.2016

 

83.

3M

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel: 071 39 59 700

fax: 071 395 96 09

 

www.3m.pl

 

Decyzja  nr WZ.5586.12.20.2016

 

z dnia 31 października

 2016 r.

 

WZ.5586.12.20.2016

 

84.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Oddział w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra
tel: 068 329 13 97
fax: 068 329 14 72

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

PMG Wierzchowice

Czarnogoździce 28
56-320 Krośnice
tel. 068 329 12 20
fax: 068 329 14 20 rafal.bisset@zgora.pgnig.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.6.19.2016

 

z dnia 30 listopada

2016 r.

 

WZ.5586.6.19.2016

85.

ADAMA Manufacturing Poland S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

www.makhteshim-agan.pl

biuro@ma-agro.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.11.12.2016

 

z dnia 30 listopada

 2016 r.

 

WZ.5586.11.12.2016

86.

PCC Exol S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

 

www.pcc-exol.pl

zarzad_exol@pcc.eu

 

Decyzja nr WZ.5586.14.23.2016

 

z dnia  21 listopada

2016 r.

 

WZ.5586.14.23.2016

2017

powrót do góry

2016

87.

Vita Polymers Poland Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza  31/33

56-120 Brzeg Dolny     

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitafoam.pl

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitafoam.pl

tech@vitafoam.pl

 

www.vitapp.com

 

Decyzja nr WZ.5586.7.25.2016

 

z dnia  3 lutego

2017 r.

 

WZ.5586.7.25.2016

88.

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

 

 

tel:  032 358 74 00

fax: 032 259 83 31

 

biuro@silesiasa.pl

ZM „Silesia” S.A.

Oddział Huta Oława

w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 2

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

www.huta-olawa.com.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.3.16.2016

 

z dnia  17 lutego

2017 r.

 

WZ.5586.3.16.2016

89.

ORION PU Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

 

e-mail:

andrzej.zlotnicki@selena.com

przemysław.szymczykiewicz@selena.com

 

ORION PU Sp. z o.o.

Zakład nr 2

ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

tel.: 074 872 04 01

fax: 074 872 04 03  

 

orion@selena.com

www.orion.biz.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.16.6.2017

 

z dnia  3 marca

2017 r.

 

WZ.5586.16.6..2017

90.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  74 78 200

fax: 0 76  74 78 500

 

 www.kghm.pl

 

KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Huta Miedzi „Legnica”

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel:  0 76  722 37 71 do 73

tel:  0 76  747 59 24

fax: 0 76  74720 05 

 

pr@kghm.pl

www.kghm.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.5.5.2017

 

z dnia  6 marca

2017 r.

 

WZ.5586.5.5.2017

91.

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 25 17

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

 

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 36 11

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

www.mcaase.eu

 

Decyzja nr WZ.5586.5.18.2016

 

 z dnia 17 marca

2017 r.

 

WZ.5586.5.18.2016

 

92.

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

kontakt@pcc.rokita.pl

 

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.8.24.2016

 

 z dnia 24 marca

2017 r.

 

WZ.5586.8.24.2016

 

93.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

 

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 71- 348-10-10

fax: 71-348-21-97

 

adrian.jaworski@orlen.pl

 

 

 

Decyzja nr WZ.5586.15.18.2016

 

 z dnia 28 marca

2017 r.

 

WZ.5586.15.18.2016

 

94.

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej- Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

 

Energetyka Sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4

 

59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 194

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

www.energetyka.lubin.pl mjodo@energetyka.lubin.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.13.25.2016

 

 z dnia 8 maja

2017 r.

 

WZ.5586.13.25.2016

 

95.

Operator Logistyczny

Paliw Płynnych Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.: 024 266 21 05
fax: 024 266 21 06


kancelaria@olpp.pl

 

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 – 24
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

www.olpp.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.9.36.2016

 

 z dnia 15 maja

2017 r.

 

WZ.5586.9.36.2016

 

96.

MAXAM POLSKA  Sp. Z o.o.

 

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

Duninów 3

www.blastexpol.com.pl

 

59-140 Chocianów

Duninów 3

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro-polska@maxam.net 

biuro@maxam-europe.com.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.16.26.2016

 

 z dnia 19 czerwca

2017 r.

 

WZ.5586.16.26.2016

 

97.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.com

 

Oddział Huta Miedzi Głogów

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  747 70 01

tel: 0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03

 

internet:  www.kghm.com.p l

 

 

Decyzja nr WZ.5586.15.9.2017

 

z dnia 6 listopada

2017 r.

 

WZ.5586.15.9.2017

 

98.

ORION PU Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

 

e-mail:

andrzej.zlotnicki@selena.com

przemysław.szymczykiewicz@selena.com

 

internet: www.orion.biz.pl

www.selena.com

www.selena.pl

ORION PU Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny nr 1
w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

 

e-mail:

piotr.janaszek@selena.com

 

internet: www.orion.biz.pl

www.selena.com

www.selena.pl

Decyzja nr WZ.5586.29.14.2017

 

z dnia 12 stycznia

2018 r.

 

WZ.5586.29.14.2017

 

99.

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 25 17

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

 

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 36 11

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

www.mcaase.eu

 

Decyzja Nr WZ.5586.1.10.2017

 

z dnia 22 stycznia

2018 r.

 

WZ.5586.1.10.2017

100.

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

kontakt@pcc.rokita.pl

 

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

Decyzja Nr WZ.5586.8.9.2017

 

z dnia 22 stycznia

2018 r.

 

WZ.5586.8.9.2017

 

Powrót do góry