…………………….............

 

INFORMACJE O ZATWIERDZONYCH RAPORTACH O BEZPIECZEŃSTWIE LUB ICH ZMIANACH

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z  2015 r., poz. 2145)

Ostatnia aktualizacja 23 czerwca 2020 r.

 

Powrót do strony głównej  

Przejdź do 2003

Przejdź do 2004

Przejdź do 2005

Przejdź do 2006

Przejdź do 2007

Przejdź do 2008

Przejdź do 2009

Przejdź do 2010►

Przejdź do 2011►

Przejdź do 2012►

Przejdź do 2013►

Przejdź do 2014►

Przejdź do 2015►

Przejdź do 2016►

Przejdź do 2017►

Przejdź do 2018►

Przejdź do 2019►

Przejdź do 2020►

 

 

 

 

Lp.

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziby oraz  tel./fax i w. e-mail

Nazwa, siedziba,  adres strony internetowej zakładu oraz

tel./fax i ew. E-mail

Data i nr decyzji

 

Zatwierdzającej

raport o bezpieczeństwie

Zatwierdzającej zmiany

w raporcie o bezpieczeństwie 

2003 

1.

Vita Polymers Poland

Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 31 96 833

fax: 071 31 97 944

 

e-mail: sales@vitapp.com.pl

tech@vitapp.com.pl

 

31.12.2003 r.

 

Decyzja nr 614/2003

 

WZ–5513/57-7/03

 

2.

Zakłady Chemiczne

„Rokita” S.A.

 

 

 

 

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  31 92 000

fax: 071  31 92 189

 

internet:

www.rokita.com.pl

 

31.12.2003 r.

 

Decyzja nr

615/2003

 

WZ-5513/58-7/03

 

2004

powrót do góry

3.

Rokita-Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

tel: 071  31 92 385

fax: 071  31 92 150

 

 

internet:

www.rokita-agro.com.pl

 

02.02.2004 r.

 

Decyzja nr

44/2004

 

WZ-5513/59-4/03

                  8-1/04

 

4.

KGHM Polska Miedź S.A.


59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

fax: 0 76  84 78 500

 

Oddział Huta Miedzi Głogów

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

tel:  0 76  836 70 01

fax: 0 76  833 31 03

 

internet:  www.kghm.com.pl 

 

12.03.2004 r.

 

Decyzja nr

104/2004

 

WZ-5513/16-1/04

 

5.

Blastexpol Sp. z o.o.

w Duninowie

 

59-145 Chocianowiec

(Duninów)

 

adres koresp.

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

 

tel: 076  81 92 611

fax: 076 81 92 670

 

e-mail:

biuro@blastexpol.com.pl

 

12.03.2004 r.

 

Decyzja nr

105/2004

 

WZ-5513/3-4/04

 

6.

„NAFTOBAZY” 

Sp. z o.o.

 

ul. T. Chałubińskiego 8

00-950 Warszawa

skr. Poczt. 76

 

tel:  022  595 43 00

 

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel: 076  85 84 821

fax: 076  85 85 296

 

e-mail: kancelaria@naftobazy.pl

 

12.03.2004 r.

 

Decyzja nr

106/2004

 

WZ-5513/12-4/04

 

7.

„NAFTOBAZY” 

Sp. z o.o.

 

ul. T. Chałubińskiego 8

00-950 Warszawa

skr. Poczt. 76

 

tel:  022  595 43 00

 

Baza Paliw nr 19

Grabowno-Wielkie

56-416 Twardogóra

 

el: 071  31 48 626

fax: 071  31 57 624

 

e-mail: kancelaria@naftobazy.pl

 

12.03.2004 r.

 

Decyzja nr

107/2004

 

WZ-5513/20-1/04

 

8.

Huta Szkła Kryształowego „VIOLETTA” S.A.

 

ul. Hutnicza 12

skr. Poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

tel: 074  81 41 338

fax: 074  81 42 821

 

e-mail: viol@violetta.com.pl

 

23.03.2004 r.

 

Decyzja nr

118/2004

 

WZ-5513/2-5/04

 

9.

Huta „Oława” S.A.

 

 

55-200 Oława

ul. Wł. Sikorskiego 7

 

tel:  071  31 34 031-33

fax: 071  31 34 035

 

e-mail: 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

 

30.03.2004 r.

 

Decyzja nr

124/2004

 

WZ-5513/14-3/04

 

2005

powrót do góry

10.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 92

Oddział Zakład Gospodarki Wodą /

Legnica

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel:  76/ 746 48 80

fax: 76/ 746 48 99 

 

internet:  www.kghm.com.pl  

 

30.03.2005 r.

 

Decyzja nr

130/2005

 

 

WZ-5513/7-10/05

 

 

11.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 92

Oddział Zakład Gospodarki Wodą /

Głogów

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  76/ 746 48 80

fax: 76/ 746 48 99 

 

internet:  www.kghm.com.pl

 

30.03.2005 r.

 

Decyzja nr

131/05

 

WZ-5513/7-9/05

 

12.

PCC  „Rokita” S.A.

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  31 92 000

fax: 071  31 92 189

 

internet:

www.rokita.com.pl

 

 

29.04.2005 r.

 

Decyzja nr

167/2005

 

WZ-5513/2-9/05

13.

Rokita-Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

tel: 071  794 23 85

fax: 071 794 21 50

 

 

internet:

www.rokita-agro.com.pl

 

 

29.04.2005 r.

 

Decyzja nr

168/2005

 

WZ-5513/14-6/05

14.

PCC  „Rokita” S.A.

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  31 92 000

fax: 071  31 92 189

 

internet:

www.rokita.com.pl

 

 

21.10.2005 r.

 

Decyzja nr

595/2005

 

WZ-5513/2-15/05

2006

powrót do góry

15.

Boryszew S.A.

 

Oddział Huta Oława

w Oławie

 

55-200 Oława

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7

 

tel:  071  31 34 031-33

    fax: 071  31 34 035

 

e-mail: 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

internet:

www.huta-olawa.com.pl

 

 

08.05.2006 r.

 

Decyzja nr

332/2006

 

WZ-5586/16-5/06

 

16.

PCC ROKITA S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  31 92 000

fax: 071  31 92 189

 

internet:

www.pcc.rokita.pl

 

 

28.09.2006 r.

 

Decyzja nr

706/2006

 

WZ-5586/12-4/06

17.

Huta Szkła Kryształowego „VIOLETTA” S.A.

 

ul. Hutnicza 12

skr. Poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

tel: 074  81 41 338

fax: 074  81 42 821

 

e-mail: viol@violetta.com.pl

 

 

26.10.2006 r.

 

Decyzja nr

777/2006

 

WZ-5586/44/06

18.

Rokita-Agro S.A.

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

tel: 071  794 23 85

fax: 071 794 21 50

 

 

internet:

www.rokita-agro.com.pl

 

15.11.2006 r.

 

Decyzja nr

822/2006

 

WZ-5586/51-1/06

 

2007

powrót do góry

19.

Blastexpol Sp. z o.o.

w Duninowie

 

59-145 Chocianowiec

(Duninów)

 

adres koresp.

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

 

tel: 076  81 92 611

fax: 076 81 92 670

 

e-mail:

biuro@blastexpol.com.pl

www.blastexpol.com.pl

 

 

16.02.2007 r.

 

Decyzja nr

134/2007

 

WZ-5586/26/07

20.

KGHM Polska Miedź S.A.


59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  747 82 00

fax: 0 76  747 85 00

 

Oddział Huta Miedzi Głogów

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

tel:  0 76  747 70 01

tel: 0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03

 

internet:  www.kghm.com.p l

 

 

27.02.2007 r.

 

Decyzja nr

184/2007

 

WZ-5586/29/07

21.

ENERGETYKA Sp. z o.o.

 

59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58

 

tel. 0 76/ 847 85 12

                847 85 14

fax: 0 76/847 85 16

 

ecretariat@energetyka.lubin.pl 

www.energetyka.lubin.pl

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej

Wydział W-3 Głogów

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  76/ 746 48 80

fax: 76/ 746 48 99 

 

www.energetyka.lubin.pl

 

06.06.2007 r.

 

Decyzja nr

417/2007

 

WZ-5586/1-4/07

22.

TENSIS Sp. z o.o.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

pow. Wołów

 

 

Decyzja nr 498/2007

 

z dnia 13 lipca

2007 r.

 

WZ-5586/5-5/07

 

23.

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej

W-4

 

59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 194

 

www.energetyka.lubin.pl

 

 

 

 

Decyzja nr 535/2007

 

z dnia 14 sierpnia

2007 r.

 

WZ – 5586/18-7/07

24.

Vita Polymers
Poland Sp. z o.o.

 

 

Vita Polymers
Poland Sp. z o.o.

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitapp.com.pl

tech@vitapp.com.pl

pow. Wołów

 

 

 

Decyzja nr 651/2007

 

z dnia 28 września

2007 r.

 

WZ – 5586/8-11/07

2008

powrót do góry

25.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

 

ul. Otolińska 21, 09-407 Płock


tel.:   024 267 14 00
faks: 024 267 14 88

Baza Paliw nr 19

Grabowno-Wielkie

56-416 Twardogóra

 
tel.:  071 315 78 44
tel.:  071 314 86 26
faks: 071 315 76 24

 

 

 

 

Decyzja nr 124/2008

 

z dnia 14 lutego

2008 r.

 

WZ-5586/5-3/08

26.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oddział w Zielonej Górze

 

ul. Boh. Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

 

tel: 068 329 14 00

fax: 068 329 14 30

 

Dział Podziemnego Magazynowania

 

PMG Wierzchowice

 

tel. 068 329 12 20

fax: 068 329 14 20

 

 

 

Decyzja nr 333/2008

 

z dnia 26 kwietnia 2008 r.

 

WZ-5586/7-3/08

 

 

27.

ORLEN Petrogaz

Wrocław Sp. z o.o.

 

52-315 Wrocław

ul.Kobierzycka 24

 

tel:  0 71 333 56 56

fax: 0 71 333 78 23

 

 

Decyzja nr

335/2008

 

z dnia 26 kwietnia

 2008 r.

 

WZ-5586/41-7/08

 

 

28.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

 

ul. Otolińska 21
09-400 Płock

Baza Paliw nr 10

Kawice, 59-230 Prochowice

 

 

Decyzja nr 1019/2008

 

z dnia 30 października 2008 r.

 

WZ-5586/8-6/08

 

29.

ZM „Silesia” S.A.


ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

 

tel.: +48 (32) 35 87 400, fax: +48 (32) 25 98 331
e-mail:
biuro@silesiasa.pl

 

Oddział Huta Oława


 
55-200 Oława
 ul. Gen. W. Sikorskiego 7

 

tel.: (71) 313 40 31 fax: (71) 313 40 35

 

 

 

Decyzja nr 1020/2008

 

z dnia 30 października 2008 r.

 

WZ-5586/4-12/08

 

30.

Orion Sp. z o.o.


58-200 Dzierżoniów
ul. Pieszycka 4

 

Zakład nr 2 w Nowej Rudzie – Słupiec


ul. Spacerowa 26
57-402 Nowa Ruda-Słupiec

 

Decyzja nr 1021/2008

 

z dnia 30 października

2008 r.

 

WZ-5586/36-2/08

 

 

2009

powrót do góry

31.

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  31 92 000

fax: 071  31 92 189

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

 

 

 

Decyzja nr 425/2009

 

z dnia  6 maja

2009 r.

 

WZ – 5586/12-2/09

32.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

 

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

ul. Złotoryjska 194 
59-220 Legnica


tel.  076 747 59 24
fax: 076 747 20 05

 

www.kghm.com.pl

e-mail: pr@kghm.pl

 

Decyzja nr 829/2009

 

z dnia 17 lipca

2009 r.

 

WZ – 5586/44-6/09

 

 

33.

TENSIS Sp. z o.o.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

 

pow. Wołów

 

 

 

Decyzja nr 1242/2009

 

z dnia 16 listopada 2009 r.

 

WZ-5586/14-7/2009

2010

powrót do góry

34.

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4

 

59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 194

 

www.energetyka.lubin.pl

 

pow. Legnica

 

 

Decyzja nr 143/2010

 

z dnia 19 lutego 2010 r.

 

WZ-5586/71-4/09

35.

Rokita-Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 21 50

 

www.rokita-agro.com.pl

agro@rokita-agro.com.pl

pow. Wołów

 

 

Decyzja nr 162/2010

 

 z dnia 03 marca

2010 r.

 

WZ-5586/68-7/09

36.

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

pow. Wołów

 

 

Decyzja nr 209/2010

 

 z dnia 17 marca

2010 r.

 

WZ-5586/42-2/2010

37.

ORION Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

Zakład nr 2 w Nowej Rudzie – Słupiec
ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

e-mail: firma@orion.biz.pl

http://www.orion.biz.pl

 

pow. Kłodzko

 

 

Decyzja nr 363/2010

 

z dnia 23 kwietnia

2010 r.

 

WZ-5586/40-3/10

38.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

 

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 71- 348-10-10

fax: 71-348-21-97

 

adrian.jaworski@orlen.pl

 

 

 

Decyzja nr 566/2010

 

z dnia 24 maja

2010 r.

 

WZ-5586/27-8/10

 

39.

MAXAM POLSKA

Sp. Z o.o.

 

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

Duninów 3

www.blastexpol.com.pl

 

59-140 Chocianów

Duninów 3

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro-polska@maxam.net 

biuro@maxam-europe.com.pl

 

pow. Polkowice

 

 

Decyzja nr 936/2010

 

z dnia 18 sierpnia

2010 r.

 

WZ-5586/54-4/10

40.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.pl

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel:  0 76  722 37 71 do 73

tel:  0 76  747 59 24

fax: 0 76  74720 05 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Legnica

 

Decyzja nr1063/2010

 

z dnia 20 września

2010 r.

 

WZ-5586/56-4/2010

41.

Vita Polymers
Poland Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitapp.com.pl

tech@vitapp.com.pl

 

pow. Wołów

 

Decyzja nr 1083/2010

 

z dnia 23 września

2010 r.

 

WZ-5586/65-9/2010

42.

ORION Polyurethanes Sp. Z o.o. S.K.A.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

 

e-mail: firma@orion.biz.pl

www.orion.biz.pl

Zakład nr 2 w Nowej Rudzie – Słupiec
ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

tel.: 074 872 04 01

fax: 074 872 04 03  

 

sekretariat.slupiec@orion.biz.pl

 

pow. Kłodzko

 

Decyzja nr 1152/2010

 

z dnia 26 października

2010 r.

 

WZ-5586/60-2/10

2011

powrót do góry

43.

 

TENSIS Sp. z o.o.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

 

pow. Wołów

 

Decyzja nr 1141/2011

 

z dnia 2 grudnia

2011 r.

 

WZ-5586/39-2/11

44.

MakhteshimAgan

Agro Poland S.A.

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

www.makhteshim-agan.pl

biuro@ma-agro.pl

 

pow. Wołów

 

Decyzja nr 1145/2011

 

z dnia 8 grudnia

2011 r.

 

WZ-5586/40-2/11

45.

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

pow. Wołów

 

Decyzja nr 1148/2011

 

z dnia 8 grudnia

2011 r.

 

WZ-5586/41-2/2011

2012

powrót do góry

46.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

 

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 71- 348-10-10

fax: 71-348-21-97

 

adrian.jaworski@orlen.pl

 

Decyzja nr 48/2012

 

z dnia 31 stycznia

2012 r.

 

WZ-5586/48-2/11

47.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel:  0 76  722 37 71 do 73

tel:  0 76  747 59 24

fax: 0 76  74720 05 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Legnica

 

 

Decyzja nr 49/2012

 

z dnia 31 stycznia

 2012 r.

 

WZ-5586/46-3/11

48.

 

TENSIS Sp. z o.o.

 

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

 

pow. Wołów

 

 

Decyzja nr 102/2012

 

z dnia 27 lutego

2012 r.

 

 

WZ.5586.20.5.2012

49.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  747 82 00

fax: 0 76  747 85 00

 

 

www.kghm.com.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

 

67-200 Głogów

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  836 70 01

tel:  0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Głogów

 

 

Decyzja nr 107/2012

 

z dnia 29 lutego

2012 r.

 

WZ.5586.4.6.2012

50.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oddział w Zielonej Górze

 

ul. Boh. Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

 

tel: 068 329 13 97

fax: 068 329 14 72

 

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

 

PMG Wierzchowice

 

tel. 068 329 12 20

fax: 068 329 14 20

 

rafal.bisset@zgora.pgnig.pl

 

 

pow. Milicz

 

 

Decyzja nr 111/2012

 

z dnia 29 lutego

2012 r.

 

WZ.5586.2.5.2012

51.

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

 

 

tel:  032 358 74 00

fax: 032 259 83 31

 

biuro@silesiasa.pl

Oddział Huta Oława

w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 7

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

www.huta-olawa.com.pl

 

pow. Oława

 

 

Decyzja nr 153/2012

 

z dnia 27 marca

2012 r.

 

WZ.5586.6.5.2012

52.

PCC Exol S.A.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

 

www.pcc-exol.pl

zarzad_exol@pcc.eu

 

pow. Wołów

 

 

Decyzja nr 274/2012

 

z dnia 13 czerwca

2012 r.

 

WZ.5586.18.12.2012

 

53.

MakhteshimAgan

Agro Poland S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

www.makhteshim-agan.pl

biuro@ma-agro.pl

 

pow. Wołów

 

 

Decyzja nr 305/2012

 

z dnia 29 czerwca

2012 r.

 

WZ.5586.19.9.2012

54.

MAXAM POLSKA

Sp. Z o.o.

 

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

Duninów 3

www.blastexpol.com.pl

 

59-140 Chocianów

Duninów 3

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro-polska@maxam.net 

biuro@maxam-europe.com.pl

 

pow. Polkowice

 

 

Decyzja nr 447/2012

 

z dnia 12 września

2012 r.

 

WZ.5586.9.11.2012

55.

ORION Polyurethanes Sp. Z o.o. S.K.A.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

 

e-mail: firma@orion.biz.pl

www.orion.biz.pl

Zakład nr 2 w Nowej Rudzie – Słupiec
ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

tel.: 074 872 04 01

fax: 074 872 04 03  

 

sekretariat.slupiec@orion.biz.pl

 

pow. Kłodzko

 

 

Decyzja nr 554/2012

 

z dnia 20 listopada

2012 r.

 

WZ.5586.15.10.2012

56.

MAXAM POLSKA

Sp. Z o.o.

 

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

Duninów 3

www.blastexpol.com.pl

 

59-140 Chocianów

Duninów 3

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro-polska@maxam.net 

biuro@maxam-europe.com.pl

 

pow. Polkowice

 

 

Decyzja nr 643/2012

 

z dnia 31 grudnia

2012 r.

 

WZ.5586.9.15.2012

2013

powrót do góry

57.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

 

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 71- 348-10-10

fax: 71-348-21-97

 

adrian.jaworski@orlen.pl

 

 

 

Decyzja nr WZ.5586.16.4.2013

 

z dnia 5 marca

2013 r.

 

WZ.5586.16.4.2013

58.

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.6.14.2013

 

z dnia 10 kwietnia  2013 r.

 

 

WZ.5586.6.14.2013

59.

MakhteshimAgan

Agro Poland S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

www.makhteshim-agan.pl

biuro@ma-agro.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.1.11.2013

 

z dnia 28 maja

2013 r.

 

WZ.5586.1.11.2013

60.

3M

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel: 071 39 59 700

fax: 071 395 96 09

 

www.3m.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.19.11.2013


z dnia 20.06.2013 r.

 

WZ.5586.19.11.2013

 

61.

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4

 

59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 194

 

www.energetyka.lubin.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.12.12.2013

 

z dnia 13 sierpnia 2013 r.

 

WZ.5586.12.12.2013

62.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.: 024 266 21 05
fax: 024 266 21 06

kancelaria@olpp.pl

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 – 24
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.14.12.2013

 

 

z dnia 30 października 2013 r.

 

 

 

WZ.5586.14.12.2013

63.

MakhteshimAgan

Agro Poland S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

www.makhteshim-agan.pl

biuro@ma-agro.pl

 

Decyzja  nr WZ.5586.1.17.2013

 

z dnia 4 grudnia 2013 r.

 

WZ.5586.1.17.2013

 

2014

powrót do góry

64.

 

TENSIS Sp. z o.o.

 

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

 

pow. Wołów

 

Decyzja nr WZ.5586.5.5.2014

 

z dnia 24 marca 2014 r.

 

WZ.5586.5.5.2014

65.

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.4.5.2014

 

z dnia 31 marca  2014 r.

 

WZ.5586.4.5.2014

66.

PCC Exol S.A.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

 

www.pcc-exol.pl

zarzad_exol@pcc.eu

 

 

Decyzja nr WZ.5586.1.10.2014

 

z dnia 22 kwietnia 2014 r.

 

WZ.5586.1.10.2014

67.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.: 024 266 21 05
fax: 024 266 21 06

kancelaria@olpp.pl

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 – 24
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.12.7.2014

 

z dnia 14 maja

2014 r.

 

WZ.5586.12.7.2014

68.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Oddział w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra
tel
: 068 329 13 97
fax: 068 329 14 72

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

PMG Wierzchowice

Czarnogoździce 28
56-320 Krośnice
tel. 068 329 12 20
fax: 068 329 14 20 rafal.bisset@zgora.pgnig.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.9.9.2014

 

z dnia 30 maja

2014 r.

 

WZ.5586.9.9.2014

69.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel:  0 76  722 37 71 do 73

tel:  0 76  747 59 24

fax: 0 76  74720 05 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.13.9.2014

 

z dnia 10 czerwca

2014 r.

 

WZ.5586.13.9.2014

70.

3M

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel: 071 39 59 700

fax: 071 395 96 09

 

www.3m.pl

 

Decyzja  nr WZ.5586.15.8.2014

 

z dnia 12 września

 2014 r.

 

WZ.5586.15.8.2014

 

71.

MAXAM POLSKA

Sp. Z o.o.

 

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

Duninów 3

www.blastexpol.com.pl

 

59-140 Chocianów

Duninów 3

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro-polska@maxam.net 

biuro@maxam-europe.com.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.10.6.2014

 

z dnia 14 listopada  2014 r.

 

WZ.5586.10.6.2014

72.

ADAMA Manufacturing Poland S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

www.makhteshim-agan.pl

biuro@ma-agro.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.6.8.2014

 

z dnia 8 grudnia

2014 r.

 

WZ.5586.6.8.2014

2015

powrót do góry

73.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.: 024 266 21 05
fax: 024 266 21 06

kancelaria@olpp.pl

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 – 24
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.3.6.2015

 

z dnia  23 marca

2015 r.

 

WZ.5586.3.6.2015

74.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

 

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 71- 348-10-10

fax: 71-348-21-97

 

adrian.jaworski@orlen.pl

 

 

 

Decyzja nr WZ.5586.14.10.2015

 

 z dnia 26 marca

2016 r.

 

WZ.5586.14.10.2015

 

75.

PCC Rokita S.A.

PCC Rokita S.A.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.11.6.2015

 

z dnia 8 maja 

2015 r.

 

WZ.5586.11.6.2015

76.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.: 024 266 21 05
fax: 024 266 21 06

kancelaria@olpp.pl

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 – 24
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.3.13.2015

 

z dnia  29 czerwca

2015 r.

 

WZ.5586.3.13.2015

77.

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

 

 

tel:  032 358 74 00

fax: 032 259 83 31

 

biuro@silesiasa.pl

ZM „Silesia” S.A.

Oddział Huta Oława

w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 2

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

www.huta-olawa.com.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.4.8.2015

 

z dnia  7 sierpnia

2015 r.

 

WZ.5586.4.8.2015

78.

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 25 17

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 36 11

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

www.mcaase.eu

 

pow. Wołów

Decyzja nr WZ.5586.18.18.2015

 

z dnia  7 września

2015 r.

 

WZ.5586.18.18.2015

 

79.

PCC Exol S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

 

www.pcc-exol.pl

zarzad_exol@pcc.eu

 

Decyzja nr WZ.5586.9.5.2015

 

z dnia  23 października

2015 r.

 

WZ.5586.9.5.2015

 

 

2016

powrót do góry

80.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Oddział w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra
tel
: 068 329 13 97
fax: 068 329 14 72

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

PMG Wierzchowice

Czarnogoździce 28
56-320 Krośnice
tel. 068 329 12 20
fax: 068 329 14 20 rafal.bisset@zgora.pgnig.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.8.17.2015

 

z dnia 12 stycznia

2016 r.

 

WZ.5586.8.17.2015

81.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.com

 

Oddział Huta Miedzi Głogów

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  747 70 01

tel: 0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03

 

internet:  www.kghm.com.p l

 

 

Decyzja nr WZ.5586.13.13.2015

 

z dnia 21 marca

 2016 r.

 

WZ.5586.13.13..2015

 

zmiana ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 672 ze zm.)

nowe  rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. z 2016 r. poz. 287)

82.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.com

 

Oddział Huta Miedzi Głogów

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  747 70 01

tel: 0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03

 

internet:  www.kghm.com.p l

 

 

Decyzja nr WZ.5586.17.14.2016

 

z dnia 16 września

2016 r.

 

WZ.5586.17.14.2016

 

83.

3M

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel: 071 39 59 700

fax: 071 395 96 09

 

www.3m.pl

 

Decyzja  nr WZ.5586.12.20.2016

 

z dnia 31 października

 2016 r.

 

WZ.5586.12.20.2016

 

84.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Oddział w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra
tel
: 068 329 13 97
fax: 068 329 14 72

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

PMG Wierzchowice

Czarnogoździce 28
56-320 Krośnice
tel. 068 329 12 20
fax: 068 329 14 20 rafal.bisset@zgora.pgnig.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.6.19.2016

 

z dnia 30 listopada

2016 r.

 

WZ.5586.6.19.2016

85.

ADAMA Manufacturing Poland S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

www.makhteshim-agan.pl

biuro@ma-agro.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.11.12.2016

 

z dnia 30 listopada

 2016 r.

 

WZ.5586.11.12.2016

86.

PCC Exol S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

 

www.pcc-exol.pl

zarzad_exol@pcc.eu

 

Decyzja nr WZ.5586.14.23.2016

 

z dnia  21 listopada

2016 r.

 

WZ.5586.14.23.2016

2017

powrót do góry

2016

87.

Vita Polymers Poland Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza  31/33

56-120 Brzeg Dolny     

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitafoam.pl

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitafoam.pl

tech@vitafoam.pl

 

www.vitapp.com

 

Decyzja nr WZ.5586.7.25.2016

 

z dnia  3 lutego

2017 r.

 

WZ.5586.7.25.2016

88.

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

 

 

tel:  032 358 74 00

fax: 032 259 83 31

 

biuro@silesiasa.pl

ZM „Silesia” S.A.

Oddział Huta Oława

w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 2

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

www.huta-olawa.com.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.3.16.2016

 

z dnia  17 lutego

2017 r.

 

WZ.5586.3.16.2016

89.

ORION PU Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

 

e-mail:

andrzej.zlotnicki@selena.com

przemysław.szymczykiewicz@selena.com

 

ORION PU Sp. z o.o.

Zakład nr 2

ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

tel.: 074 872 04 01

fax: 074 872 04 03  

 

orion@selena.com

www.orion.biz.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.16.6.2017

 

z dnia  3 marca

2017 r.

 

WZ.5586.16.6..2017

90.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  74 78 200

fax: 0 76  74 78 500

 

 www.kghm.pl

 

KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Huta Miedzi „Legnica”

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel:  0 76  722 37 71 do 73

tel:  0 76  747 59 24

fax: 0 76  74720 05 

 

pr@kghm.pl

www.kghm.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.5.5.2017

 

z dnia  6 marca

2017 r.

 

WZ.5586.5.5.2017

91.

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 25 17

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

 

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 36 11

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

www.mcaase.eu

 

Decyzja nr WZ.5586.5.18.2016

 

 z dnia 17 marca

2017 r.

 

WZ.5586.5.18.2016

 

92.

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

kontakt@pcc.rokita.pl

 

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

Decyzja nr WZ.5586.8.24.2016

 

 z dnia 24 marca

2017 r.

 

WZ.5586.8.24.2016

 

93.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

 

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 71- 348-10-10

fax: 71-348-21-97

 

adrian.jaworski@orlen.pl

 

 

 

Decyzja nr WZ.5586.15.18.2016

 

 z dnia 28 marca

2017 r.

 

WZ.5586.15.18.2016

 

94.

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej- Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

 

Energetyka Sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4

 

59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 194

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

www.energetyka.lubin.pl mjodo@energetyka.lubin.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.13.25.2016

 

 z dnia 8 maja

2017 r.

 

WZ.5586.13.25.2016

 

95.

Operator Logistyczny

Paliw Płynnych Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.: 024 266 21 05
fax: 024 266 21 06


kancelaria@olpp.pl

 

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 – 24
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

www.olpp.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.9.36.2016

 

 z dnia 15 maja

2017 r.

 

WZ.5586.9.36.2016

 

96.

MAXAM POLSKA  Sp. Z o.o.

 

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

Duninów 3

www.blastexpol.com.pl

 

59-140 Chocianów

Duninów 3

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro-polska@maxam.net 

biuro@maxam-europe.com.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.16.26.2016

 

 z dnia 19 czerwca

2017 r.

 

WZ.5586.16.26.2016

 

97.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.com

 

Oddział Huta Miedzi Głogów

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  747 70 01

tel: 0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03

 

internet:  www.kghm.com.p l

 

 

Decyzja nr WZ.5586.15.9.2017

 

z dnia 6 listopada

2017 r.

 

WZ.5586.15.9.2017

 

98.

ORION PU Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

 

e-mail:

andrzej.zlotnicki@selena.com

przemysław.szymczykiewicz@selena.com

 

internet: www.orion.biz.pl

www.selena.com

www.selena.pl

ORION PU Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny nr 1
w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

 

e-mail:

piotr.janaszek@selena.com

 

internet: www.orion.biz.pl

www.selena.com

www.selena.pl

Decyzja nr WZ.5586.29.14.2017

 

z dnia 12 stycznia

2018 r.

 

WZ.5586.29.14.2017

 

99.

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 25 17

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

 

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 36 11

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

www.mcaase.eu

 

Decyzja Nr WZ.5586.1.10.2017

 

z dnia 22 stycznia

2018 r.

 

WZ.5586.1.10.2017

100.

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

kontakt@pcc.rokita.pl

 

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

Decyzja Nr WZ.5586.8.9.2017

 

z dnia 22 stycznia

2018 r.

 

WZ.5586.8.9.2017

101.

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.: 024 266 23 00
fax: 024 266 22 03


pern@pern.pl

 

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 – 24
faks: 076 858 52 96


kawice@pern.pl

 

www.pern.pl

 

Decyzja Nr WZ.5586.13.23.2017

 

 z dnia 19 marca 

2018 r.

 

WZ.5586.13.23.2017

 

102.

3M Wrocław Sp. z o.o.

3M Wrocław Sp. z o.o.

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel: 071 39 59 700

fax: 071 395 96 09

 

www.3m.pl

 

Decyzja  Nr WZ.5586.10.8.2018

 

z dnia 26 kwietnia

2018 r.

 

WZ.5586.10.8.2018

 

103.

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

kontakt@pcc.rokita.pl

 

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

Decyzja Nr WZ.5586.8.13.2018

 

z dnia 12 czerwca

2018 r.

 

WZ.5586.8.13.2018

104.

3M Wrocław Sp. z o.o.

3M Wrocław Sp. z o.o.

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel: 071 395 97 00

fax: 071 395 96 09

 

www.3m.pl

 

Decyzja  Nr WZ.5586.10.12.2018

 

z dnia 2 sierpnia

2018 r.

 

WZ.5586.10.12.2018

 

105

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  74 78 200

fax: 0 76  74 78 500

 

 www.kghm.pl

 

KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Huta Miedzi „Legnica”

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel:  0 76  722 37 71 do 73

tel:  0 76  747 59 24

fax: 0 76  74720 05 

 

pr@kghm.pl

www.kghm.pl

 

Decyzja Nr WZ.5586.3.15.2018

 

z dnia  10 grudnia

2018 r.

 

WZ.5586.3.15.2018

106.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Oddział w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra
tel: 068 329 11 35
fax: 068 329 13 33

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

PMG Wierzchowice

Czarnogoździce 28
56-320 Krośnice
tel. 068 329 13 20
fax: 068 329 14 30 rafal.bisset@zgora.pgnig.pl

 

Decyzja Nr WZ.5586.5.20.2018

 

z dnia 19 grudnia

2018 r.

 

WZ.5586.5.20.2018

2019

powrót do góry

107.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.com

Oddział Huta Miedzi Głogów

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  747 70 01

tel: 0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03

 

internet:  www.kghm.com.p l

 

Decyzja nr WZ.5586.14.6..2019

 

z dnia 28 lutego

2019 r.

 

WZ.5586.14.6.2019

 

108.

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.: 024 266 23 00
fax: 024 266 22 03


pern@pern.pl

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 – 24
faks: 076 858 52 96


kawice@pern.pl

 

www.pern.pl

 

Decyzja Nr WZ.5586.11.23.2018

 

 z dnia 24 maja

2019 r.

 

WZ.5586.11Z.5586.13 WZ.5586.13.23.20178w. .23.2018

 

Odmowa zatwierdzenia zmian

109.

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

 

 

tel:  032 358 74 00

fax: 032 259 83 31

 

biuro@silesiasa.pl

ZM „Silesia” S.A.

Oddział Huta Oława

w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 2

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

www.huta-olawa.com.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.11.13.2019

 

z dnia  4 lipca

2019 r.

 

WZ.5586.11.13.2019

110.

3M Wrocław Sp. z o.o.

3M Wrocław Sp. z o.o.

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel: 071 395 97 00

fax: 071 395 96 09

 

www.3m.pl

 

Decyzja  Nr WZ.5586.12.13.2019

 

z dnia16 lipca

2019 r.

 

WZ.5586.12.13.2019

 

111.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Oddział w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 15
65-034 Zielona Góra
tel: 068 329 11 35
fax: 068 329 13 33

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

PMG Wierzchowice

Czarnogoździce 28
56-320 Krośnice
tel. 068 329 13 20
fax: 068 329 14 30 rafal.bisset@zgora.pgnig.pl

 

Decyzja Nr WZ.5586.5.9.2019

 

z dnia 26 lipca

2019 r.

 

WZ.5586.5.9.2019

112.

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

kontakt@pcc.rokita.pl

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

Decyzja Nr WZ.5586.4.22.2019

 

z dnia 28 listopada

2019 r.

 

WZ.5586.4.22.2019

113.

ORION PU Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

 

e-mail:

andrzej.zlotnicki@selena.com

przemysław.szymczykiewicz@selena.com

ORION PU Sp. z o.o.

Zakład nr 2

ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

tel.: 074 872 04 01

fax: 074 872 04 03  

 

orion@selena.com

www.orion.biz.pl

 

Decyzja Nr WZ.5586.7.11.2019

 

z dnia  6 grudnia

2019 r.

 

WZ.5586.7.11.2019

2020

powrót do góry

114.

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 25 17

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel.: 71/ 794 36 11

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

www.mcaase.eu

 

Decyzja Nr WZ.5586.10.5.2020

 

z dnia 17 marca 2020 r.

 

WZ.5586.10.5.2020

115.

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej- Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

Energetyka Sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4

 

59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 194

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

www.energetyka.lubin.pl mjodo@energetyka.lubin.pl

 

 

Decyzja nr WZ.5586.5.9.2020

 

 z dnia 17 marca 

2020 r.

 

WZ.5586.5.9.2020

 

116.

3M Wrocław Sp. z o.o.

3M Wrocław Sp. z o.o.

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel: 071 395 97 00

fax: 071 395 96 09

 

www.3m.pl

 

Decyzja  Nr WZ.5586.2.8.2020

 

z dnia 27 kwietnia

2020 r.

 

WZ.5586.2.8.2020

 

117.

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

kontakt@pcc.rokita.pl

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

Decyzja Nr WZ.5586.22.5.2020

 

z dnia 25 maja 

2020 r.

 

WZ.5586.22.5.2020

118.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  74 78 200

fax: 0 76  74 78 500

 

 www.kghm.com.pl 

 

 

KGHM Polska Miedź SA Oddział

Zakład Wzbogacania Rud

Polkowice

 

ul. Kopalniana 1

59-100 Polkowice

 

tel.: 076 74 74 744

 

www.kghm.com.pl

 

 

119.

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  74 78 200

fax: 0 76  74 78 500

 

 www.kghm.com.pl 

KGHM Polska Miedź SA Oddział

Zakład Wzbogacania Rud

Rudna

 

ul. Henryka Dąbrowskiego 50

59-100 Polkowice

 

tel.: 076 74 74 744

 

www.kghm.com.pll 

 

 

120.

Zakłady Chemiczne „Złotniki” SA

ul. Żwirowa 73

54-029 Wrocław

 

tel. 0 71 349 30 41

fax. 0 71 349 15 93

 

www.zlotniki.com.pl  

Zakłady Chemiczne

„Złotniki” SA

 

 

email: sekretariat@zlotniki.com.pl

 

 

 

 

 

 

Powrót do góry