Powrót do strony głównej Ý

Województwo: dolnośląskie

 

INFORMACJA

O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE,

AKTUALIZOWANYM COROCZNIE, WYKAZIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZAKŁADACH O DUŻYM RYZYKU

ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA

 

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(t.j. Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2015, poz. 2145)

 

(Aktualizacja z dnia 20 lutego 2019 r.)

 

 

 

 

 

Lp.

Data zamieszczenia informacji i nr wpisu w publicznie dostępnym wykazie

 

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz tel./fax i ew. e-mail

 

Nazwa, siedziba , adres strony internetowej zakładu tel./fax  i ew. e-mail

Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych dokonanej przez zakład

 

przejdź do 2003, 2004

przejdź do 2005

przejdź do 2006

przejdź do 2007

przejdź do 2008

przejdź do 2009

przejdź do 2010

przejdź do 2011

przejdź do 2012

przejdź do 2013

przejdź do 2014

przejdź do 2015

przejdź do 2016

przejdź do 2017

przejdź do 2018

przejdź do 2019

2005

1.

11.01.2005 r.

 

22

 

WZ-5513/6-1/05

 

Huta Szkła Kryształowego  "VIOLETTA" S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Hutnicza 12

skr. poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

tel: 074  81 41 338

tel: 074  81 41 163

fax: 074  81 42 821

 

e-mail: viol@violetta.com.pl

internet: http://www.violetta.com.pl

 

pow. Kłodzko

10.01.2005 r.

2.

17.01.2005 r.

 

23

 

WZ-5513/3-2/05

 

„NAFTOBAZY” 

Sp. z o.o.

ul. T. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

 

 

tel:  022  595 43 00

tel.  022  595 53 01

fax: 022  595 43 02

 

Baza Paliw nr 19

Grabowno-Wielkie

56-416 Twardogóra

 

tel: 071  31 48 626

fax: 071  31 57 624

 

e-mail: kancelaria@naftobazy.pl

grabowno@naftobazy.pl

internet:

www.naftobazy.pl

 

pow. Oleśnica

13.01.2005 r.

3.

20.01.2005 r.

 

24

 

WZ-5513/8-2/05

Huta „Oława” S.A.

55-200 Oława

ul. Wł. Sikorskiego 7

 

tel:  071  31 34 031-33

fax: 071  31 34 035

 

e-mail: 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

internet:

www.huta-olawa.com.pl

 

pow. Oława

18.01.2005 r.

4.

20.01.2005 r.

 

25

 

WZ-5513/11-1/05

„NAFTOBAZY” 

Sp. z o.o.

ul. T. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

 

 

tel:  022  595 43 00

tel.  022  595 53 01

fax: 022  595 43 02

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel: 076  85 84 821

fax: 076  85 85 296

 

e-mail: kancelaria@naftobazy.pl

kawice@naftobazy.pl

internet:

www.naftobazy.pl

 

pow. Legnica

18.01.2005 r.

5.

28.01.2005 r.

 

26

 

WZ-5513/12-1/05

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  836 70 01

tel:  0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03 

 

internet:  www.kghm.com.pl

 e-mail: pr@kghm.pl

 

 

 

pow. Głogów

25.01.2005 r.

6.

01.02.2005 r.

 

27

 

WZ-5513/2-4/05

Zakłady Chemiczne

„Rokita” S.A.

 

 

 

 

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  31 92 000

fax: 071  31 92 189

 

internet:

www.rokita.com.pl

e-mail: rzecznik.prasowy@rokita.com.pl

 

 pow. Wołów

27.01.2005 r.

7.

01.02.2005 r.

 

28

 

WZ-5513/13-1/05

Blastexpol Sp. z o.o.

w Duninowie

 

 

59-145 Chocianowiec

(Duninów)

 

adres koresp.

59-140 Chocianów

skr. pocztowa 18

 

tel: 076  81 92 611

fax: 076 81 92 670

 

e-mail:

biuro@blastexpol.com.pl

internet: www.blastexpol.com.pl

 

 pow. Polkowice

31.01.2005 r.

8.

01.02.2005 r.

 

29

 

WZ-5513/7-5/05

KGHM

Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 92

Oddział Zakład Gospodarki Wodą

 

tel. 076 746 48 80

fax:076 746 48 99

Oddział Zakład Gospodarki Wodą / Głogów

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel.  076 83 67 133

fax: 076 83 67 136

internet:

www.kghm.pl

e-mail: pr@kghm.pl

pow. Głogów

 

Oddział Zakład Gospodarki Wodą / Legnica

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

www.kghm.pl

e-mail: pr@kghm.pl

pow. Legnica

27.01.2005 r.

9.

02.02.2005 r.

 

30

 

WZ-5513/15-1/05

Vita Polymers Poland

Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny      

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 31 96 833

fax: 071 31 97 944

 

e-mail: sales@vitapp.com.pl

 

tech@vitapp.com.pl

 

pow. Wołów

31.01.2005 r.

10.

03.02.2005 r.

 

31

 

WZ-5513/14-3/05

Rokita-Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  31 92 385

fax: 071  31 92 150

 

internet:

www.rokita-agro.com.pl

e-mail: agro@rokita-agro.com.pl 

 

pow. Wołów

31.01.2005 r.

Powrót do  góry                                                             2006

1.

05.01.2006 r.

 

32

 

WZ-5513/2-1/06

„NAFTOBAZY” 

Sp. z o.o.

ul. T. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

 

 

tel:  022  595 43 00

tel.  022  595 53 01

fax: 022  595 43 02

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel: 076  85 84 821

fax: 076  85 85 296

 

e-mail: kancelaria@naftobazy.pl

               kawice@naftobazy.pl

internet:

www.naftobazy.pl

 

pow. Legnica

04.01.2006 r.

2.

19.01.2006 r.

 

33

 

WZ-5513/1-1/06

Huta Szkła Kryształowego  "VIOLETTA" S.A.

 

 

ul. Hutnicza 12

skr. poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

tel: 074  81 16 600

tel: 074  81 16 611

fax: 074  81 42 821

 

e-mail: viol@violetta.com.pl

internet: http://www.violetta.com.pl

 

pow. Kłodzko

13.01.2006 r.

3.

20.01.2006 r.

 

34

 

WZ-5513/13-1/06

Rokita-Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 21 50

 

internet:

www.rokita-agro.com.pl

e-mail: agro@rokita-agro.com.pl

 

pow. Wołów

17.01.2006 r.

4.

26.01.2006 r.

 

35

 

WZ-5513/11-3/06

„NAFTOBAZY” 

Sp. z o.o.

ul. T. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

 

 

tel:  022  595 43 00

tel.  022  595 53 01

fax: 022  595 43 02

 

Baza Paliw nr 19

Grabowno-Wielkie

56-416 Twardogóra

 

tel: 071  31 48 626

fax: 071  31 57 624

 

e-mail: kancelaria@naftobazy.pl

grabowno@naftobazy.pl

internet:

www.naftobazy.pl

 

pow. Oleśnica

24.01.2006 r.

5.

27.01.2006 r.

 

36

 

WZ-5513/8-4/06

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  836 70 01

tel:  0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03 

 

internet:  www.kghm.com.pl

 e-mail: pr@kghm.pl

 

 

 

pow. Głogów

23.01.2006 r.

6.

31.01.2006 r.

 

37

 

WZ-5513/10-1/06

Blastexpol Sp. z o.o.

w Duninowie

 

 

59-145 Chocianowiec

(Duninów)

 

adres koresp.

59-140 Chocianów

skr. pocztowa 18

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

e-mail:

biuro@blastexpol.com.pl

internet: www.blastexpol.com.pl

 

 

 pow. Polkowice

30.01.2006 r.

7.

02.02.2006 r.

 

38

 

WZ-5513/12-1/06

PCC Rokita S.A.

 

 

 

 

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  31 92 000

fax: 071  31 92 189

 

internet:

www.pcc.rokita.pl

e-mail:

kontakt@pcc.rokita.pl

 

 pow. Wołów

27.01.2006 r.

8.

03.02.2006 r.

 

39

WZ-5513/18/06

Vita Polymers Poland

Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

e-mail: sales@vitapp.com.pl

 

tech@vitapp.com.pl

 

pow. Wołów

31.01.2006 r.

9.

07.02.2006 r.

 

40

 

WZ-5513/9-3/06

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

internet:

www.energetyka.lubin.pl

 

Energetyka Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej

 

ul. Złotoryjska 194

59-220 Legnica

 

 

 

 

pow. Legnica

03.02.2006 r.

 

10.

08.02.2006 r.

 

41

 

WZ-5513/16-1/06

Boryszew S.A.

Oddział Huta Oława
w Oławie

55-200 Oława

ul. gen. Wł. Sikorskiego 7

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

e-mail: 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

internet:

www.huta-olawa.com.pl

 

pow. Oława

31.01.2006 r.

Powrót do  góry                                                             2007

1.

04.01.2007 r.

 

42

 

WZ-5586/4/07

Boryszew S.A.

Oddział Huta Oława
w Oławie

 

 

55-200 Oława

ul. gen. Wł. Sikorskiego 7

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

e-mail: 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

internet:

www.huta-olawa.com.pl

 

pow. Oława

02.01.2007 r.

2.

09.01.2007 r.

 

43

 

WZ-5586/7/07

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

 

ul. Otolińska 21

09-407 Płock

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel: 076  85 848 21 - 24

fax: 076  85 852 96

 

e-mail: kancelaria@naftobazy.pl

               kawice@naftobazy.pl

internet:

www.naftobazy.pl

 

pow. Legnica

04.01.2007 r.

 

 

3.

11.01.2007 r.

 

44

 

WZ-5586/10/07

 

Huta Szkła Kryształowego  "VIOLETTA" S.A.

 

 

ul. Hutnicza 12

skr. poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

tel: 074  81 16 600

tel: 074  81 16 611

fax: 074  81 42 821

 

e-mail: viol@violetta.com.pl

internet: http://www.violetta.com.pl

 

pow. Kłodzko

08.01.2007 r.

4.

23.01.2007 r.

 

45

 

WZ-5586/16/07

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  836 70 01

tel:  0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03 

 

internet:  www.kghm.com.pl

 e-mail: pr@kghm.pl

 

 

 

pow. Głogów

19.01.2007 r.

5.

26.01.2007 r.

 

46

 

WZ-5586/17/07

PCC Rokita S.A.

 

 

 

 

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  31 92 000

fax: 071  31 92 189

 

internet:

www.pcc.rokita.pl

e-mail:

kontakt@pcc.rokita.pl

 

 pow. Wołów

19.01.2007 r.

6.

02.02.2007 r.

 

47

 

WZ-5586/20/07

Vita Polymers Poland

Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

e-mail: sales@vitapp.com.pl

 

tech@vitapp.com.pl

 

pow. Wołów

30.01.2007 r.

7.

02.02.2007 r.

 

48

 

WZ-5586/22/07

TENSIS Sp. z o.o.

 

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

e-mail: tensis@tensis.pl

 

www.tensis.pl

22.01.2007 r.

8.

02.02.2007 r.

 

49

 

WZ-5586/21/07

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

internet:

www.energetyka.lubin.pl

 

Energetyka Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4

ul. Złotoryjska 194

59-220 Legnica

pow. Legnica

 

Energetyka Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej W-3

ul. Żukowicka 1

67-231 Żukowice

 

pow. Głogów

31.01.2007 r.

9.

05.02.2007 r.

 

50

 

WZ-5586/24/07

Blastexpol Sp. z o.o.

w Duninowie

 

 

59-145 Chocianowiec

(Duninów)

adres koresp.

59-140 Chocianów

skr. pocztowa 18

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

e-mail:

biuro@blastexpol.com.pl

internet: www.blastexpol.com.pl

 

 pow. Polkowice

31.01.2007 r.

10.

16.02.2007 r.

 

51

 

WZ-5586/28/07

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

 

ul. Otolińska 21

09-407 Płock

Baza Paliw nr 19

Grabowno-Wielkie

56-416 Twardogóra

 

tel: 071  31 48 626

fax: 071  31 57 624

 

e-mail: kancelaria@naftobazy.pl

 grabowno@naftobazy.pl

internet:

www.naftobazy.pl

 

pow. Oleśnica

14.02.2007 r.

 

 

11.

22.02.2007 r.

26.03.2007 r.

 

52

 

WZ-5586/31/07

Rokita-Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 21 50

 

internet:

www.rokita-agro.com.pl

e-mail: agro@rokita-agro.com.pl

 

pow. Wołów

19.01.2007 r.

12.

28.02.2007 r.

 

53

 

WZ-5586/32/07

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oddział w Zielonej Górze

 

ul. Boh. Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

 

tel: 068 329 14 00

fax: 068 329 14 30

 

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

 

PMG Wierzchowice

 

tel. 068 329 12 20

fax: 068 329 14 20

 

fafal.bisset@zzgnig.com.pl

20.02.2007 r.

Powrót do  góry                                                             2008

1.

WZ - 5586 / 5 / 08

 

 

54

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Otolińska 21
09-407 Płock


tel.:   024 267 14 00
tel.:   024 267 14 01
faks: 024 267 14 88

kancelaria.plock@olpp.pl

Baza Paliw nr 19

Grabowno-Wielkie

56-416 Twardogóra

 
tel.:  071 315 78 44
tel.:  071 314 86 26
faks: 071 315 76 24


grabowno@olpp.pl 

 

 

pow. Oleśnica

04 .01. 2008 r.

2.

WZ - 5586 / 4 / 08

 

 

55

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

Oddział Huta Oława

w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 7

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

www.huta-olawa.com.pl

 

pow. Oława

14 .01.2008 r.

3.

WZ - 5586 / 13 / 08

 

 

56

 

Huta Szkła Kryształowego  "VIOLETTA" S.A.

 

ul. Hutnicza 12, skr. poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

tel:  074  81 16 600

tel:  074  81 16 611

fax: 074  81 42 821

 

e-mail: viol@violetta.com.pl

www.violetta.com.pl

 

pow. Kłodzko

14 .01. 2008 r.

4.

WZ - 5586 / 8 / 08

 

 

 

57

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Otolińska 21
09-407 Płock


tel.: 024 267 14 00
tel.: 024 267 14 01
faks: 024 267 14 88

kancelaria.plock@olpp.pl

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21
tel.: 076 858 48 25
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

 

pow. Legnica

18 .01. 2008 r.

5.

WZ - 5586 / 7 / 08

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oddział w Zielonej Górze

 

ul. Boh. Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

 

tel: 068 329 14 00

fax: 068 329 14 30

 

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

 

PMG Wierzchowice

 

tel. 068 329 12 20

fax: 068 329 14 20

 

fafal.bisset@zzgnig.com.pl

 

 

pow. Milicz

23 .01. 2008 r.

6,

WZ - 5586 / 9 / 08

 

 

59

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.com.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  836 70 01

tel:  0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Głogów

28 .01. 2008 r.

7.

WZ - 5586 / 10 / 08

 

 

60

Blastexpol Sp. z o.o.

w Duninowie

 

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

59-145 Chocianowiec

(Duninów)

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro@blastexpol.com.pl

www.blastexpol.com.pl

pow. Polkowice

31 .01. 2008 r.

8.

WZ - 5586 / 2 / 08

 

 

61

Rokita-Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 21 50

 

www.rokita-agro.com.pl

agro@rokita-agro.com.pl

pow. Wołów

01 .02. 2008 r.

9.

WZ - 5586 / 6 / 08

 

 

62

TENSIS Sp. z o.o.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

pow. Wołów

01 .02. 2008 r.

10.

WZ – 5586 / 3 / 08

 

 

63

Vita Polymers
Poland Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitapp.com.pl

tech@vitapp.com.pl

pow. Wołów

05 .02. 2008 r.

11.

WZ – 5586 / 1 / 08

 

 

64

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  31 92 000

fax: 071  31 92 189

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

pow. Wołów

05 .02. 2008 r.

12.

WZ – 5586 / 11 / 08

 

 

65

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej W-3

ul. Żukowicka 1

67-231 Żukowice

 

www.energetyka.lubin.pl

 

pow. Głogów

05 .02. 2008 r.

13.

WZ – 5586 / 12 / 08

 

 

66

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4

 

59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 194

 

www.energetyka.lubin.pl

 

pow. Legnica

05 .02. 2008 r.

14.

WZ-5586 / 36 / 08

nr sprawy

 

67

ORLEN Petrogaz Wrocław Sp. z o.o.

 

52-315 Wrocław

ul.Kobierzycka 24

 

tel:  0 71 333 56 56

fax: 0 71 333 78 23

 

26 .04. 2008 r.

15.

WZ – 5586 / 36 / 08

 

 

 

68

ORION Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

Zakład nr 2 w Nowej Rudzie – Słupiec
ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

e-mail: firma@orion.biz.pl

http://www.orion.biz.pl

 

pow. Kłodzko

20. 05. 2008 r.

16.

WZ – 5586 / 30 / 08

 

 

 

69

 

 

 

 

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

 

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

ul. Złotoryjska 194 
59-220 Legnica


tel.  076 747 59 24
fax: 076 747 20 05

 

www.kghm.com.pl

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Legnica

23 .05. 2008 r.

Powrót do  góry                                                          2009

1.

WZ – 5586 /  / 09

 

 

70

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

Oddział Huta Oława

w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 7

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

www.huta-olawa.com.pl

 

pow. Oława

02 .01. 2009 r.

2.

WZ – 5586 /  / 09

 

 

71

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Otolińska 21
09-407 Płock


tel.:   024 267 14 00
tel.:   024 267 14 01
faks: 024 267 14 88

kancelaria.plock@olpp.pl

Baza Paliw nr 19

Grabowno-Wielkie

56-416 Twardogóra

 
tel.:  071 315 78 44
tel.:  071 314 86 26
faks: 071 315 76 24


grabowno@olpp.pl 

 

 

pow. Oleśnica

05 .01. 2009 r.

3.

WZ – 5586 /  / 09

 

 

72

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

Oddział Huta Oława

w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 7

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

www.huta-olawa.com.pl

 

pow. Oława

12 .01. 2009 r.

4.

WZ – 5586 /  / 09

 

 

 

73

ORION Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

Zakład nr 2 w Nowej Rudzie – Słupiec
ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

e-mail: firma@orion.biz.pl

http://www.orion.biz.pl

 

pow. Kłodzko

15. 01. 2009 r.

5.

WZ – 5586 /  / 09

 

 

 

74

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Otolińska 21
09-407 Płock


tel.: 024 267 14 00
tel.: 024 267 14 01
faks: 024 267 14 88

kancelaria.plock@olpp.pl

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21
tel.: 076 858 48 25
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

 

pow. Legnica

15 .01. 2009 r.

6.

WZ – 5586 /  / 09

 

 

75

 

Huta Szkła Kryształowego  „VIOLETTA” S.A.

 

ul. Hutnicza 12, skr. Poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

tel:  074  81 16 600

tel:  074  81 16 611

fax: 074  81 42 821

 

e-mail: viol@violetta.com.pl

www.violetta.com.pl

 

pow. Kłodzko

21 .01. 2009 r.

7.

WZ – 5586 /  / 09

 

 

76

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.com.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  836 70 01

tel:  0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Głogów

26 .01. 2009 r.

8.

WZ – 5586 /  / 09

 

 

77

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej W-3

ul. Żukowicka 1

67-231 Żukowice

 

www.energetyka.lubin.pl

 

pow. Głogów

28 .01. 2009 r.

9.

WZ – 5586 /  / 09

 

 

78

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4

 

59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 194

 

www.energetyka.lubin.pl

 

pow. Legnica

28 .01. 2009 r.

10.

WZ – 5586 /  / 09

 

 

79

Blastexpol Sp. z o.o.

w Duninowie

 

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

59-145 Chocianowiec

(Duninów)

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro@blastexpol.com.pl

www.blastexpol.com.pl

pow. Polkowice

29 .01. 2009 r.

11.

WZ – 5586 /  / 09

 

 

80

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  31 92 000

fax: 071  31 92 189

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

pow. Wołów

29 .01. 2009 r.

12.

WZ – 5586 /  / 09

 

 

81

Rokita-Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 21 50

 

www.rokita-agro.com.pl

agro@rokita-agro.com.pl

pow. Wołów

30 .01. 2009 r.

13.

WZ – 5586 /  / 09

 

 

82

TENSIS Sp. z o.o.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

pow. Wołów

30 .01. 2009 r.

14.

WZ - 5586 /  / 09

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oddział w Zielonej Górze

 

ul. Boh. Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

 

tel: 068 329 14 00

fax: 068 329 14 30

 

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

 

PMG Wierzchowice

 

tel. 068 329 12 20

fax: 068 329 14 20

 

fafal.bisset@zzgnig.com.pl

 

 

pow. Milicz

30 .01. 2009 r.

15.

WZ – 5586 /  / 09

 

 

84

Vita Polymers
Poland Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitapp.com.pl

tech@vitapp.com.pl

pow. Wołów

02 .02. 2009 r.

16.

WZ – 5586 /  / 09

 

 

 

85

 

 

 

 

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

 

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

ul. Złotoryjska 194 
59-220 Legnica


tel.  076 747 59 24
fax: 076 747 20 05

 

www.kghm.com.pl

e-mail: pr@kghm.pl

pow. Legnica

11 .02. 2009 r.

17.

WR – 5532 /4-5/ 09

 

 

 

86

Huta Szkła Kryształowego  „VIOLETTA” S.A.

 

Zakład w upadłości

ul. Hutnicza 12, skr. Poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

tel:  074  81 16 600

tel:  074  81 16 611

fax: 074  81 42 821

 

e-mail: viol@violetta.com.pl

www.violetta.com.pl

 

pow. Kłodzko

02.06.2009 r.

Powrót do  góry                                                          2010

1.

WZ-5586/12-1/10

 

 

 

 

 

87

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Otolińska 21
09-407 Płock


tel.:   024 267 14 00
tel.:   024 267 14 01
faks: 024 267 14 88

kancelaria.plock@olpp.pl

Baza Paliw nr 19

Grabowno-Wielkie

56-416 Twardogóra

 
tel.:  071 315 78 44
tel.:  071 314 86 26
faks: 071 315 76 24


grabowno@olpp.pl 

 

 

pow. Oleśnica

06.01.2010 r.

2.

WZ-5586/16-1/10

 

 

 

88

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Otolińska 21
09-407 Płock


tel.: 024 267 14 00
tel.: 024 267 14 01
faks: 024 267 14 88

kancelaria.plock@olpp.pl

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21
tel.: 076 858 48 25
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

 

pow. Legnica

08.01.2010 r.

3.

WZ-5586/17-1/10

 

 

 

 

89

Huta Szkła Kryształowego  „VIOLETTA” S.A.

 

Zakład w upadłości

ul. Hutnicza 12, skr. Poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

tel:  074  81 16 600

tel:  074  81 16 611

fax: 074  81 42 821

 

e-mail: viol@violetta.com.pl

www.violetta.com.pl

 

pow. Kłodzko

12.01.2010 r.

4.

WZ-5586/19-1/10

 

 

90

ORION Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

Zakład nr 2 w Nowej Rudzie – Słupiec
ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

e-mail: firma@orion.biz.pl

http://www.orion.biz.pl

 

pow. Kłodzko

12.01.2010 r.

5.

WZ-5586/20-1/10

 

 

91

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

Oddział Huta Oława

w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 2

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

www.huta-olawa.com.pl

 

pow. Oława

13.01.2010 r.

6.

WZ-5586/25-1/10

 

 

92

Rokita-Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 21 50

 

www.rokita-agro.com.pl

agro@rokita-agro.com.pl

pow. Wołów

19.01.2010 r.

7.

WZ-5586/26-1/10

 

 

93

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej W-3

ul. Żukowicka 1

67-231 Żukowice

 

www.energetyka.lubin.pl

 

pow. Głogów

19.01.2010 r.

8.

WZ-5586/26-1/10

 

 

94

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4

 

59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 194

 

www.energetyka.lubin.pl

 

pow. Legnica

19.01.2010 r.

9.

WZ-5586/30-1/10

 

 

95

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oddział w Zielonej Górze

 

ul. Boh. Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

 

tel: 068 329 14 00

fax: 068 329 14 30

 

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

 

PMG Wierzchowice

 

tel. 068 329 12 20

fax: 068 329 14 20

 

fafal.bisset@zzgnig.com.pl

 

 

pow. Milicz

25.01.2010 r.

10.

WZ – 5586/37-1/10

 

 

 

 

96

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.com.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  836 70 01

tel:  0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Głogów

28.01.2010 r.

11.

WZ – 5586/31-1/10

 

 

 

97

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

 

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41

media@orlen.pl

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 71- 348-10-10

fax: 71-348-21-97

 

adrian.jaworski@orlen.pl

29.01.2010 r.

12.

WZ – 5586/32-1/10

 

 

 

98

 

TENSIS Sp. z o.o.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

pow. Wołów

29.01.2010 r.

13.

WZ – 5586/33-1/10

 

 

 

99

MAXAM POLSKA

Sp. z o.o.

 

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

59-145 Chocianowiec

(Duninów)

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro@maxam-europel.com.pl

www.blastexpol.com.pl

pow. Polkowice

29.01.2010 r.

14.

WZ – 5586/34-1/10

 

 

100

Vita Polymers
Poland Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitapp.com.pl

tech@vitapp.com.pl

pow. Wołów

01.02.2010 r.

15.

WZ – 5586/36-1/10

 

 

 

101

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

pow. Wołów

01.02.2010 r.

16.

WZ – 5586/44-1/10

 

 

102

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.com.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel:  0 76  722 37 71 do 73

tel:  0 76  747 59 24

fax: 0 76  74720 05 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Legnica

19.03.2010 r.

Powrót do  góry                                                          2011

1.

WZ-5586/4-1/11

 

 

 

103

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.: 024 267 14 00
tel.: 024 267 14 01
fax: 024 267 14 99

kancelaria.plock@olpp.pl

www.olopp.pl

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 - 24
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

 

 

pow. Legnica

12.01.2011 r.

/

03.02.2011 r.

2.

WZ-5586/3-1/11

 

 

 

104

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oddział w Zielonej Górze

 

ul. Boh. Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

 

tel: 068 329 13 97

fax: 068 329 14 72

 

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

 

PMG Wierzchowice

 

tel. 068 329 12 20

fax: 068 329 14 20

 

rafal.bisset@zgora.pgnig.pl

 

 

pow. Milicz

13.01.2011 r.

3.

WZ-5586/6-1/11

 

 

105

Vita Polymers
Poland Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitapp.com.pl

tech@vitapp.com.pl

 

pow. Wołów

14.01.2011 r.

4.

WZ-5586/5-1/11

 

 

 

106

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

 

 

tel:  032 358 74 00

fax: 032 259 83 31

 

biuro@silesiasa.pl

Oddział Huta Oława

w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 2

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

www.huta-olawa.com.pl

 

pow. Oława

17.01.2011 r.

5.

WZ-5586/10-1/11

 

 

107

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

Zakład Gospodarki Wodno – Ściekowej W-3

ul. Żukowicka 1

67-231 Żukowice

 

www.energetyka.lubin.pl

 

pow. Głogów

19.01.2011 r.

6.

WZ-5586/10-1/11

 

 

108

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4

 

59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 194

 

www.energetyka.lubin.pl

 

pow. Legnica

19.01.2011 r.

7.

WZ-5586/15-1/11

 

 

 

 

109

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.com.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  836 70 01

tel:  0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Głogów

26.01.2011 r.

8.

WZ-5586/ /11

Nr 1055

wp. 28.01.11 r.

 

 

110

ORION Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

 

e-mail: firma@orion.biz.pl

www.orion.biz.pl

 

Zakład nr 2 w Nowej Rudzie – Słupiec
ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

tel.: 074 872 04 01

fax: 074 872 04 03  

 

sekretariat.slupiec@orion.biz.pl

 

pow. Kłodzko

28.01.2011 r.

9.

WZ-5586/46/11

Nr 1066

wp. 28.01.11 r.

 

 

 

111

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel:  0 76  722 37 71 do 73

tel:  0 76  747 59 24

fax: 0 76  74720 05 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Legnica

28.01.2011 r.

10.

WZ-5586/ /11

Nr 1068

wp.28.01.11 r.

 

 

112

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

pow. Wołów

28.01.2011 r.

11.

WZ-5586/40/11

Nr 1069

wp.28.01.11 r.

 

 

113

Makhteshim Agan Agro Poland S.A.

 

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

www.makhteshim-agan.pl

biuro@ma-agro.pl

 

pow. Wołów

28.01.2011 r.

12.

WZ-5586/8/11

Nr 1070

wp. 28.01.11 r.

 

 

114

TENSIS Sp. z o.o.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

 

pow. Wołów

28.01.2011 r.

13.

WZ-5586/20/11

Nr 1166

wp. 31.01.11 r.

 

 

 

115

 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

 

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 71- 348-10-10

fax: 71-348-21-97

 

adrian.jaworski@orlen.pl

 

pow. Wrocław

31.01.2011 r.

14.

WZ-5586//11

Nr 1314

wp.02.02.11 r.

 

 

116

Huta Szkła Kryształowego  „VIOLETTA” S.A.

 

Zakład w upadłości

ul. Hutnicza 12, skr. poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

tel:  074  81 16 600

tel:  074  81 16 611

fax: 074  81 41 339

 

e-mail: viol@violetta.com.pl

www.violetta.com.pl

 

pow. Kłodzko

02.02.2011 r.

15.

WZ-5586//11

Nr 1318

wp. 02.02.11 r.

 

 

 

117

MAXAM POLSKA

Sp. z o.o.

 

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

Duninów 3

59-140 Chocianów

Duninów 3

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro@maxam-europel.com.pl

www.blastexpol.com.pl

 

pow. Polkowice

02.02.2011 r.

16.

WZ-5586//11

Nr 1349

wp. 03.02.11 r.

 

 

 

118

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.:   024 267 14 00
tel.:   024 267 14 01
faks: 024 267 14 88

kancelaria.plock@olpp.pl

www.olpp.pl

Baza Paliw nr 19

Grabowno-Wielkie

56-416 Twardogóra

 
tel.:  071 315 78 44
tel.:  071 314 86 26
faks: 071 315 76 24


grabowno@olpp.pl 

 

 

pow. Oleśnica

03.02.2011 r.

Powrót do  góry                                                          2012

1.

WZ.5586.6.2.2012

 

 

 

119

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

 

 

tel:  032 358 74 00

fax: 032 259 83 31

 

biuro@silesiasa.pl

Oddział Huta Oława

w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 2

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

www.huta-olawa.com.pl

 

pow. Oława

04.01.2012 r.

2.

WZ.5586.9.1.2012

 

 

 

 

120

MAXAM POLSKA

Sp. z o.o.

 

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

Duninów 3

59-140 Chocianów

Duninów 3

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro@maxam-europel.com.pl

www.blastexpol.com.pl

 

pow. Polkowice

17.01.2012 r.

3.

WZ.5586.11.1.2012

 

 

 

 

121

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4

 

59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 194

 

www.energetyka.lubin.pl

 

pow. Legnica

19.01.2012 r.

4.

WZ.5586.2.2.2012

 

 

 

 

122

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oddział w Zielonej Górze

 

ul. Boh. Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

 

tel: 068 329 13 97

fax: 068 329 14 72

 

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

 

PMG Wierzchowice

 

tel. 068 329 12 20

fax: 068 329 14 20

 

rafal.bisset@zgora.pgnig.pl

 

 

pow. Milicz

20.01.2012 r.

5.

WZ.5586.8.2.2012

 

 

 

123

 

 

MINEX – INVEST Sp. z o.o.

 Ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

 

 

Huta Szkła Kryształowego  „VIOLETTA” S.A.

ul. Hutnicza 12, skr. Poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

tel:  074  81 16 600

tel:  074  81 16 611

fax: 074  81 42 821

 

e-mail: viol@violetta.com.pl

www.violetta.com.pl

 

pow. Kłodzko

20.01.2012 r.

6.

WZ.5586.4.3.2012

 

 

 

124

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.com.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  836 70 01

tel:  0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Głogów

23.01.2012 r.

7.

WZ.5586.13.1.2012

 

 

 

 

125

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.: 024 267 14 00
tel.: 024 267 14 01
fax: 024 267 14 99

kancelaria.plock@olpp.pl

www.olopp.pl

 

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 - 24
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

 

 

pow. Legnica

26.01.2012 r.

8.

WZ.5586.14.1.2012

 

 

 

126

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel:  0 76  722 37 71 do 73

tel:  0 76  747 59 24

fax: 0 76  74720 05 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Legnica

26.01.2012 r.

9.

WZ.5586.16.1.2012

 

 

 

127

Vita Polymers
Poland Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitapp.com.pl

tech@vitapp.com.pl

 

pow. Wołów

26.01.2012 r.

10.

WZ.5586.15.1.2012

 

 

 

128

ORION Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

 

e-mail: firma@orion.biz.pl

www.orion.biz.pl

 

Zakład nr 2 w Nowej Rudzie – Słupiec
ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

tel.: 074 872 04 01

fax: 074 872 04 03  

 

sekretariat.slupiec@orion.biz.pl

 

pow. Kłodzko

27.01.2012 r.

11.

WZ.5586.12.2.2012

 

 

 

129

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

 

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 71- 348-10-10

fax: 71-348-21-97

 

adrian.jaworski@orlen.pl

 

pow. Wrocław

27.01.2012 r.

12.

WZ.5586.17.1.2012

 

 

 

130

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

pow. Wołów

31.01.2012 r.

13.

WZ.5586.18.1.2012

 

 

 

 

131

PCC Exol S.A.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

 

www.pcc-exol.pl

zarzad_exol@pcc.eu

 

pow. Wołów

 

31.01.2012 r.

14.

WZ.5586.19.1.2012

 

 

 

132

Makhteshim Agan Agro Poland S.A.

 

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

www.makhteshim-agan.pl

biuro@ma-agro.pl

 

pow. Wołów

31.01.2012 r.

15.

WZ.5586.20.1.2012

 

 

133

TENSIS Sp. z o.o.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

 

pow. Wołów

31.01.2012 r.

Powrót do  góry                                                          2013

1.

 

WZ.5586.10.1.2013

 

 

 

 

134

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

 

 

tel:  032 358 74 00

fax: 032 259 83 31

 

biuro@silesiasa.pl

Oddział Huta Oława

w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 2

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

www.huta-olawa.com.pl

 

pow. Oława

14.01.2013 r.

2.

WZ.5586.12.1.2013

 

 

 

135

 

Energetyka Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-

Curie 58

59-301 Lubin

 

tel:  076 847 85 12

fax: 076 847 85 16

 

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4

 

59-220 Legnica
ul. Złotoryjska 194

 

www.energetyka.lubin.pl

 

pow. Legnica

15.01.2013 r.

3.

WZ.5586.11.2.2013

 

 

136

ORION Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

 

e-mail: firma@orion.biz.pl

www.orion.biz.pl

Zakład nr 2 w Nowej Rudzie – Słupiec
ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

tel.: 074 872 04 01

fax: 074 872 04 03  

 

sekretariat.slupiec@orion.biz.pl

 

pow. Kłodzko

16.01.2013 r.

4.

WZ.5586.13.1.2013

 

 

 

137

Vita Polymers
Poland Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitapp.com.pl

tech@vitapp.com.pl

 

pow. Wołów

23.01.2013 r.

5.

WZ.5586.18.1.2013

 

 

 

 

138

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  84 78 200

tel:  0 76  84 78 202

fax: 0 76  84 78 500

 

internet:  www.kghm.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel:  0 76  722 37 71 do 73

tel:  0 76  747 59 24

fax: 0 76  74720 05 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Legnica

23.01.2013 r.

6.

WZ.5586.14.1.2013

 

 

 

139

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.: 024 266 21 05
fax: 024 266 21 06

kancelaria@olpp.pl

www.olopp.pl

 

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 - 24
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

 

 

pow. Legnica

25.01.2013 r.

7.

WZ.5586.7.2.2013

 

 

140

MAXAM POLSKA

Sp. z o.o.

 

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

Duninów 3

www.blastexpol.com.pl

 

59-140 Chocianów

Duninów 3

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro-polska@maxam.net 

biuro@maxam-europe.com.pl

 

pow. Polkowice

25.01.2013 r.

8.

WZ.5586.16.2.2013

 

 

 

141

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

 

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 71- 348-10-10

fax: 71-348-21-97

 

adrian.jaworski@orlen.pl

 

pow. Wrocław

28.01.2013 r.

9.

WZ.5586.3.3.2013

 

 

142

PCC Exol S.A.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

 

www.pcc-exol.pl

zarzad_exol@pcc.eu

 

pow. Wołów

 

29.01.2013 r.

10.

WZ.5586.1.3.2013

 

 

 

143

Makhteshim - Agan

Agro Poland S.A.

 

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

www.makhteshim-agan.pl

biuro@ma-agro.pl

 

pow. Wołów

29.01.2013 r.

11.

WZ.5586.15.1.2013

 

 

144

TENSIS Sp. z o.o.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

 

pow. Wołów

29.01.2013 r.

12.

WZ.5586.6.3.2013

 

 

 

145

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

pow. Wołów

30.01.2013

13.

WZ.5586.17.1.2013

 

 

146

 

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oddział w Zielonej Górze

 

ul. Boh. Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

 

tel: 068 329 13 97

fax: 068 329 14 72

 

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

 

PMG Wierzchowice

 

tel. 068 329 12 20

fax: 068 329 14 20

 

rafal.bisset@zgora.pgnig.pl

 

 

pow. Milicz

31.01.2013 r.

14.

WZ.5586.4.4.2013

 

 

147

MINEX – INVEST Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

 

 

Huta Szkła  „VIOLETTA”

ul. Hutnicza 12, skr. Poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

tel:  074  873 65 03

fax: 074  873 65 04

 

e-mail: viol@violetta.com.pl

www.violetta.com.pl

 

pow. Kłodzko

04.02.2013 r. e-mail

05.02.2013 r.

15.

WZ.5586.5.3.2013

 

 

148

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  747 82 00

fax: 0 76  747 85 00

 

 

www.kghm.com.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

 

67-200 Głogów

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  836 70 01

tel:  0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Głogów

05.02.2013 r.

Powrót do  góry                                                          2014

1.

WZ.5586.3.1.2014

 

149

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

 

 

tel:  032 358 74 00

fax: 032 259 83 31

 

biuro@silesiasa.pl

Oddział Huta Oława

w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 2

 

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

 

sekretariat@huta-olawa.com.pl

www.huta-olawa.com.pl

 

pow. Oława

08.01.2014 r.

2.

WZ.5586.6.1.2014

 

150

Makhteshim - Agan

Agro Poland S.A.

 

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

www.makhteshim-agan.pl

biuro@ma-agro.pl

 

pow. Wołów

16.01.2014 r.

3.

WZ.5586.4.1.2014

 

151

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

pow. Wołów

17.01.2014 r.

4.

WZ.5586.5.1.2014

 

152

TENSIS Sp. z o.o.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071/ 319 36 64

fax: 071/319 20 64

 

tensis@tensis.pl

www.tensis.pl

 

pow. Wołów

17.01.2014 r.

5.

WZ.5586.1.3.2014

 

153

PCC Exol S.A.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

 

www.pcc-exol.pl

zarzad_exol@pcc.eu

 

pow. Wołów

 

20.01.2014 r.

6.

WZ.5586.9.1.2014

 

154

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oddział w Zielonej Górze

 

ul. Boh. Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

 

tel: 068 329 13 97

fax: 068 329 14 72

 

www.pgnig.pl

Dział Podziemnego Magazynowania

 

PMG Wierzchowice

Czarnogoździce 28
56-320 Krośnice

 

tel. 068 329 12 20

fax: 068 329 14 20

 

rafal.bisset@zgora.pgnig.pl

 

 

pow. Milicz

20.01.2014 r.

7.

WZ.5586.2.2.2014

 

155

ORION Polyurethanes Sp. z o.o. S.K.A.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

 

e-mail: firma@orion.biz.pl

www.orion.biz.pl

Zakład nr 2 w Nowej Rudzie – Słupiec
ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

 

tel.: 074 872 04 01

fax: 074 872 04 03  

 

sekretariat.slupiec@orion.biz.pl

 

pow. Kłodzko

20.01.2014 r.

8.

WZ.5586.13.1.2014

 

156

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  74 78 200

fax: 0 76  74 78 500

 

internet:  www.kghm.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel:  0 76  722 37 71 do 73

tel:  0 76  747 59 24

fax: 0 76  74720 05 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Legnica

22.01.2014 r.

9.

WZ.5586.14.1.2014

 

157

 

zakład skreślony
z listy zakładów
o dużym ryzyku

Zespół Elektrociepłowni  Wrocławskich KOGENERACJA SA

50-220 Wrocław

ul. Łowiecka 24

 

tel: 071 32 38 111

fax: 071 32 93 521

 

kogeneracja@kogeneracja.com.pl

www.kogeneracja.com.pl

23.01.2014 r.

10.

WZ.5586.10.1.2014

 

158

MAXAM POLSKA

Sp. z o.o.

 

Duninów 3

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

Duninów 3

www.blastexpol.com.pl

 

59-140 Chocianów

Duninów 3

 

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

 

biuro-polska@maxam.net 

biuro@maxam-europe.com.pl

 

pow. Polkowice

24.01.2014 r.

11.

WZ.5586.11.1.2014

 

159

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel:  0 76  747 82 00

fax: 0 76  747 85 00

 

 

www.kghm.com.pl

 

Oddział Huta Miedzi „Głogów”

 

67-200 Głogów

ul. Żukowicka 1

 

tel:  0 76  836 70 01

tel:  0 76  833 20 71

fax: 0 76  833 31 03 

 

e-mail: pr@kghm.pl

 

pow. Głogów

24.01.2014 r.

12.

WZ.5586.12.1.2014

 

160

Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock


tel.: 024 266 21 05
fax: 024 266 21 06

kancelaria@olpp.pl

www.olopp.pl

 

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21 - 24
faks: 076 858 52 96


kawice@olpp.pl

 

 

 

pow. Legnica

27.01.2014 r.

13.

WZ.5586.8.1.2014

 

161

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

 

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 71- 348-10-10

fax: 71-348-21-97

 

adrian.jaworski@orlen.pl

 

pow. Wrocław

27.01.2014 r.

14.

WZ.5586.7.1.2014

 

162

Vita Polymers
Poland Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

 

sales@vitapp.com.pl

tech@vitapp.com.pl

 

pow. Wołów