Powrót do strony głównej

 

INFORMACJE O DECYZJACH WYDANYCH na podstawie art. 267a ust.2

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

 

(sprzeciw w drodze decyzji do wniosku o nieudostępnianie informacji)

 

Lp.

 

 

Nazwa powiatu na ternie którego znajduje się zakład

 

 

Data  i numer decyzji właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej

 

 

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz  tel./fax i ew.
e-mail

Nazwa, siedziba,  adres strony internetowej zakładu oraz

tel./fax i ew. e-mail

ze wskazaniem, czy to jest zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku lub inny zakład sąsiadujący

Przejdź do 2015 r.

Przejdź do 2016 r.

Przejdź do 2017 r.

 

 

2015 r.

 

1.

Wołów

Wniosek przyjęty bez sprzeciwu

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

tel.: 71/ 794 25 17

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

PCC MCAA Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

tel.: 71/ 794 36 11

fax: 71/ 794 35 17

e-mail:

sekretariat_mcaa@pccc.eu

www.mcaase.eu

 

Zakład o dużym ryzyku 

2.

Wołów

Wniosek przyjęty bez sprzeciwu

PCC Exol S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

www.pcc-exol.eu

zarzad_exol@pcc.eu

PCC Exol S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

tel: 071  794 21 27

fax: 071 794 25 50

www.pcc-exol.eu

zarzad_exol@pcc.eu

 

Zakład o dużym ryzyku 

3.

Wołów

Wniosek przyjęty bez sprzeciwu

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

kontakt@pcc.rokita.pl

PCC Rokita S.A.

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

www.pcc.rokita.pl

kontakt@pcc.rokita.pl

 

Zakład o dużym ryzyku 

4.

Wołów

Wniosek przyjęty bez sprzeciwu

ADAMA Manufacturing Poland SA

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

tel: 071  794 32 35

fax: 071  794 39 44

 

biuro_amp@adama.com

 

ADAMA Manufacturing

Poland SA

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

tel: 071  794 32 35

fax: 071  794 39 44

 

biuro_amp@adama.com

www.adama.com/poland-manufacturing/pl

 

Zakład o dużym ryzyku 

 

2016 r.

Powrót ▲

5.

Wrocław

Wniosek przyjęty bez sprzeciwu

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel: 024 – 365 00 00
fax:024 – 365 28 41
www.orlen.pl

media@orlen.pl 

Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

tel: 024 – 256-71-57

fax: 71-348-21-97

artur.wajda@orlen.pl

www.orlen.pl

 

Zakład o dużym ryzyku 

6.

Wrocław

Wniosek przyjęty bez sprzeciwu

3M Wrocław Sp. z o.o.

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

tel:  071 324 81 06

fax: 071 324 84 19

3M Wrocław Sp. z o.o.

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

tel: 071 39 59 700

fax: 071 395 96 09

www.3M.pl

e-mail: kontakt przez ww. adres

 

Zakład o dużym ryzyku 

7.

Kłodzko

Wniosek przyjęty bez sprzeciwu

ORION PU Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

e-mail:

andrzej.zlotnicki@selena.com

przemysław.szymczykiewicz@selena.com

ORION PU Sp. z o.o.

Zakład nr 2

ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

tel.: 074 872 04 01

fax: 074 872 04 03  

orion@selena.com

www.orion.biz.pl

 

Zakład o dużym ryzyku 

8.

Milicz

Wniosek przyjęty bez sprzeciwu

/

Zastrzeżenie informacji częściowe

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

S.A. w Warszawie

ul. M.Kasprzaka 25,

01-224 Warszawa

Oddział w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

tel: 068 329 13 15

fax: 068 329 14 30

 d.owzg@pgnig.pl

PGNiG SA w Warszawie
Oddział w Zielonej Górze

PMG Wierzchowice

Czarnogoździce 28
56-320 Krośnice

tel. 071 380 86 11

tel. 068 329 13 72

fax: 068 329 12 36

 

d.owzg@pgnig.pl  www.zielonagora.pgnig.pl

 

Zakład o dużym ryzyku 

9.

Wołów

Wniosek przyjęty bez sprzeciwu

/

Zastrzeżenie informacji częściowe

Vita Polymers Poland

Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza  31/33

56-120 Brzeg Dolny     

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

sales@vitafoam.pl

 

Vita Polymers Poland

Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza  31/33

56-120 Brzeg Dolny     

tel: 071 380 89 00

fax: 071 319 79 44

sales@vitafoam.pl

 

Zakład o dużym ryzyku 

 

2017 r.

Powrót ▲

10.

Polkowice

Sprawa w trakcie wyjaśnień

/

Klauzula poufności na część informacji

MAXAM POLSKA  Sp. z o.o.

Duninów 3

59-140 Chocianów

skr. Pocztowa 18

Duninów 3

biuro-polska@maxam.net

MAXAM POLSKA  Sp. z o.o.

59-140 Chocianów

Duninów 3

tel: 076  81 92 600

fax: 076 81 92 670

biuro-polska@maxam.net 

www.maxam.net/civil_explosives/pl/poland

 

Zakład o dużym ryzyku 

11.

Oława

Wniosek przyjęty bez sprzeciwu

/

Zastrzeżenie informacji częściowe

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

tel:  032 358 74 00

fax: 032 259 83 31

biuro@silesiasa.pl

ZM „Silesia” S.A.

Oddział Huta Oława

w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 2

tel:  071  31 340 31-33

fax: 071  31 340 35

sekretariat@huta-olawa.com.pl

www.huta-olawa.com.pl

 

Zakład o dużym ryzyku 

 

 

do góry