INSTRUKCJA

 postępowania  mieszkańców  na  wypadek  wystąpienia  awarii 

Na podstawie art. 267 ust.1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2145) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości „Instrukcję postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii”

 

Powrót ←

 

I.                   Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

 

Lp.

Nazwa zakładu

Zagrożenia możliwe do wystąpienia  w zakładzie

1.

 

 

ZZR

Daicel Safety Systems Europe
Sp. z o.o.

 

58-130 Źarów

ul. Strefowa 6

wybuch

pożar

ZZR zakład zwiększonego ryzyka

ZDR zakład dużego ryzyka

 

 

II.                Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia

 

http://powiat.nysa.pl/files/editor2/sygnaly_alarmowe.png

Komunikaty mogą być również przekazane za pomocą systemów teleinformacyjnych
portale internetowe

radiofonia

 RDS (Radio Data System)

telewizja

telegazeta

telefonia cyfrowa

SMS (Short Message Service)

 

III.             Sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia

 

Po  usłyszeniu sygnału o skażeniach:

·         Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia

·         Przebywając na terenie otwartym:

o    zwróć uwagę na kierunek wiatru

o    opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru

o    postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające

o    chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów

·         Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

o    zabrać do  mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w  ich pomieszczeniach

o    zawiadomić sąsiadów

o    włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej

o    wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji

o    bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze

o    wygasić i  nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.)

o    uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub okleić taśmą klejącą, izolacyjną)

o    przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba

o    przygotować się do ewentualnej ewakuacji ( przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.)

o    zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody

o    po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż,  zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce

Odwołanie alarmu

·         Ściśle stosować się do poleceń wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze

 • W razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnych, zaraz przeprowadzić odkażanie odzieży
 • Nie pić skażonej wody i nie spożywać produktów  skażonych przed ich odkażaniem, zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych

Po  usłyszeniu sygnału o zagrożeniu możliwości wystąpienia wybuchu lub pożaru:

·         Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia

o    Przebywając na terenie otwartym:

o    opuścić zagrożony teren

o    postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające

·         Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

o    włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej

o    wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji

·         bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze

 • Osoby pozostające w miejscu zamieszkania po usłyszeniu pierwszego wybuchu i ewentualnym naruszeniu konstrukcji budynku powinny ulokować się w miejscu najbardziej bezpiecznym dokładnie osłaniając głowę.
 • Osobom pozostałym w obiekcie zniszczonym, bez możliwości jego opuszczenia ulokować się w miejscu pozwalającym na swobodne oddychanie i oczekiwanie na pomoc ratowników.
 • Osoby pozostające na otwartej przestrzeni w jak najkrótszym czasie powinny ewakuować się w miejsce bezpieczne.
 • Nie starać się ratować mienia i zwierząt do czasu ustania wybuchów i stabilizowania się sytuacji.

·         Pozostający w rejonie zagrożonym bez możliwości samodzielnego opuszczenia go, a w sytuacji nie zagrażającej ich życiu mają oczekiwać na pomoc ratowników.

 

IV.             Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno – ratowniczych

 

 

Telefony alarmowe:

pogotowie ratunkowe   

999

pogotowie wodociągowe     

994

  

straż pożarna                           

998

pogotowie gazowe

992

policja                       

997

pogotowie energetyczne

991     

 

 

1.

Wojewódzkie Centrum Zarządzenia Kryzysowego

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-951 Wrocław

Godziny pracy: całodobowo
Kontakt

czkw@duw.pl 
tel.:  71 340 62 05
faks: 71 340 65 95

2.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. 74/ 8518893, po pracy 8518870

fax 74/ 8518877 lub (94)

3.

 Starostwo Powiatowe w Świdnicy

tel. 74/ 85 00 400

fax 74 85 30 927

4.

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa

tel. 71/ 368 22 36

fax 71/ 368 22 44

5.

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy

Al. Niepodległości 8-10

58-100 Świdnica

tel.   74/ 8518888, 8518870

6.

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy

tel. 74/ 858 22 00

 

Straż Miejska w Świdnicy

tel. 74/ 851-56-70 całodobowy

Alarmowy: 986

7.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Świdnicy

tel.74/ 852 20 91

fax 74/ 852 05 35

8.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Oddział w Wałbrzychu

tel. 74/ 8423322

fax 74/ 8423322

 

Aktualizacja z danych z maja  2015 r.

 

 

 

Lokalne Media

Telewizja Polska  o/ Wrocław

Tel. 368 43 43 ; 337 24 54

 

Częstotliwość  MHz

Radio ESKA Wrocław

104,9 

Kolor Wrocław

90,4

RFM FM Wrocław

92.9

RFM FM Legnica

96,1

TOK FM

95,8

Wrocław - Legnica

102,3

Zet

93,6

PR1 Wrocław

87,7

PR1 Legnica

105,3

PR2 Wrocław

98,8

PR3 Wrocław

100,2

PR BIS

107,5

 

 

V.                Inne  informacje ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców

 

Uaktualnianie informacji

Dostęp do informacji podczas jakiegokolwiek zagrożenia jest bardzo istotny, a szczególnie gdy zachodzi konieczność ewakuacji. Stacje radiowe i telewizyjne zapewniają szybką i ogólnodostępną  informację.

Ewakuacja

Władze lokalne mogą wezwać do ewakuacji z obszarów szczególnego ryzyka

 • Jeśli jest jeszcze czas, skontaktuj się z rodziną i przekaż im informację gdzie się udajesz i kiedy spodziewasz się przybycia,
 • Odetnij dopływ wody i elektryczności, pozostaw jednak gaz dopóki władze lokalne nie zdecydują inaczej. Tylko wyspecjalizowany uprawniona osoba może ponownie włączyć dopływ gazu,
 • Jeśli musisz szybko zdecydować co zabrać ze sobą, zbierz:
  • ważne dokumenty, środki medyczne, niezbędne leki,
  • latarkę, , radioodbiornik na baterie, baterie, zestaw pierwszej pomocy, wodę butelkowaną,
  • odzież na zmianę, , materac, niedużą poduszę,  śpiwór dla każdego członka rodziny, a także klucze od domu i samochodu,
 • Jeśli zamierzasz jechać samochodem w chwili wystąpienia zagrożenia, zapoznaj się z różnymi trasami wyjazdu z obszaru zagrożonego, główne drogi mogą być nieprzejezdne,
 • Słuchaj radia, lokalne stacje będą przekazywały informacje na temat ruchu drogowego,
 • W samochodzie przechowuj zimowy zestaw ratunkowy:
  • Koce, latarkę, łopatę, przewody rozruchowe, sól lub popiół do posypywania nawierzchni, lokalne mapy drogowe,
  • Zapasy żywności w formie suchego prowiantu i wody na trzy dni

 

  • Wysokokaloryczne pożywienie: suszone owoce, rodzynki, ziarna sezamu, płatki zbożowe, orzechy, mód, czekoladę, puszki z sokami (otwieracz, nóż),

Pamiętaj o zabraniu telefonu komórkowego i ładowarki.

Nawet w przypadku nie opłaconych usług skontaktujesz się z numerem alarmowym 112.

 

      Powrót ←