powrót do str. głównej 

Wykazy planowanych kontroli zakładów o zwiększonym ryzyku

i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

- uzgodnili i sporządzili -

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państowej Straży Pozarnej we Wrocławiu

oraz

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 

 

2016 – zobacz

2017 – zobacz

2018 – zobacz wykaz

2018 – zobacz wykaz skorygowany

 

Na rok 2016

 

 

do góry

na rok 2017

do góry

 

 

do góry

na rok 2018  wykaz

do góry

 

 

 

do góry

na rok 2018  wykaz skorygowany

do góry

 

do góry