Formularz E

Karta informacyjna dla:

 

 

Boryszew S.A.

Oddział Huta Oława w Oławie

 

55-200 Oława

ul. gen. Wł. Sikorskiego 7

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

 

Lp.

Raport o bezpieczeństwie

1

Numer wpisu

32

WZ- 5513/16-3/06

2

Nazwa dokumentu

Aktualizacja Raportu  o bezpieczeństwie Zakładu Boryszew S.A.

Oddział Huta Oława w Oławie

 

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

·       Informacje o zakładzie, jego działalności, systemie zarządzania oraz organizacji;

·       Analiza możliwości wystąpienia awarii i informacje o środkach koniecznych do zapobieżenia im;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował program zapobiegania awariom i jest przygotowany do jego stosowania;

·       Informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa;

·       Informacje, że zastosowane rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz eksploatacja instalacji zakładu zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa;

Informacje, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno - -ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego.

4

Data sporządzenia dokumentu

Kwiecień 2006 r.

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Boryszew S.A. Oddział Huta Oława w Oławie

REGON   750010992-00043

6

Wykonawca dokumentu

( w tym REGON)

Boryszew S.A. Oddział Huta Oława w Oławie

REGON   750010992-00043

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,

numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202; Tel.: 71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład zastrzegł udostępnianie informacji zawartych w całym punkcie 2 (do 2.6) z wyłączeniem kart charakterystyki substancji

WZ – 5513/14-4/04

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych:

karta nr  16, nr 24, nr 41

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie: karta nr 16, nr 21, 29

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

- // -

11

Uwagi

Raport o bezpieczeństwie został zatwierdzony

Decyzja nr 332/2006  z dnia 08.05.2006 r.

WZ – 5586/16-5/06