Formularz F

Karta informacyjna dla:

 

 

 

powrót do poprzedniej strony Û

Huta „Oława” S.A.

 

55-200 Oława

ul. Wł. Sikorskiego 7

 

 

Lp.

Rejestr substancji niebezpiecznych

1

Numer wpisu

24

WZ – 5513/ 8-2/ 05

2

Nazwa dokumentu

Dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu wg stanu na dzień 31.12.2004 r.

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii

i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących

się na terenie zakładu,

aktualizacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.

4

Data sporządzenia dokumentu

18.01.2005 r.

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

Huta „Oława” S.A.

55-200 Oława  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7

6

Wykonawca dokumentu

Huta „Oława” S.A.

55-200 Oława  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202;  Tel.:  71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład zastrzegł informacje o stanie ilościowym

WZ – 5513/14-4/04

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie:

karta nr 16, karta nr 21

Formularz F-

karta informacyjna dla  rejestrów substancji niebezpiecznych:  karta nr 16

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

-  //  -

11

Uwagi