SPIS KART INFORMACYJNYCH

 

KATEGORIA E

 

RAPORTY O BEZPIECZEŃSTWIE

 

 

 

Powrót do strony głównej Ý

 

 

Lp.

Numer karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu, którego dotyczy dokument

1.

 

Ü1

 

 

 

Raport bezpieczeństwa zakładu o dużym ryzyku

 

Huta Szkła Kryształowego

„Julia - Szklarska Poręba” Sp. z o.o.

 

58-573 Piechowice

ul. Żymierskiego 73

2.

 

 

Ü2

Raport bezpieczeństwa

 

 

Rokita-Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

3.

 

 

Ü3

Raport bezpieczeństwa Huty

Miedzi „Głogów”

 

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

4.

Ü4

Raport bezpieczeństwa

 

Blastexpol Sp. z o.o.

w Duninowie

59-145 Chocianowiec (Duninów)

 

adres koresp.

59-140 Chocianów

skr. pocztowa 18

5

Ü5

Raport bezpieczeństwa dla Zakładu Produkcji Pianki Poliuretanowej VPP Brzeg Dolny

 

Vita Polymers Poland

Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza  31/33

6.

Ü6

Raport bezpieczeństwa dla Huty Szkła Kryształowego „VIOLETTA”

w Stroniu Śląskim

 

Huta Szkła Kryształowego

"VIOLETTA" S.A.

 

57-550 Stronie Śląskie

ul. Hutnicza 12

skr. poczt. 19

7.

Ü7

Raport bezpieczeństwa

 

Zakłady Chemiczne

„Rokita” S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

8.

Ü8

Raport o bezpieczeństwie dla Zakładów Chemicznych

„ROKITA” S.A.

w Brzegu Dolnym

 

Zakłady Chemiczne

„Rokita” S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

9.

Ü9

Raport bezpieczeństwa dla Zakładu Produkcji Pianki Poliuretanowej VPP

Brzeg Dolny

 

Vita Polymers Poland

Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza  31/33

10.

Ü10

Raport o bezpieczeństwie

 

„NAFTOBAZY” Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 82

00-517 Warszawa

 

Baza Paliw nr 19 Grabowno-Wielkie

56-416 Twardogóra

11.

Ü11

Raport o bezpieczeństwie

 

„NAFTOBAZY” Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 82

00-517 Warszawa

 

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

12

Ü12

Raport bezpieczeństwa

 

Blastexpol Sp. z o.o.

w Duninowie

59-145 Chocianowiec (Duninów)

 

adres koresp.

59-140 Chocianów

skr. pocztowa 18

13

Ü13

Raport o bezpieczeństwie

 

Rokita-Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

14

Ü14

Raport o bezpieczeństwie Huty Miedzi „Głogów”

 

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

15

Ü15

Raport o bezpieczeństwie Zakładu Huta Szkła Kryształowego

„VIOLETTA” S.A.

w Stroniu Śląskim

 

Huta Szkła Kryształowego 

"VIOLETTA" S.A.

 

57-550 Stronie Śląskie

ul. Hutnicza 12

skr. poczt. 19

16

Ü16

Raport o bezpieczeństwie Zakładu Huta „Oława” S.A.

w Oławie

 

Huta „Oława” S.A.

 

55-200 Oława

ul. Wł. Sikorskiego 7

17

Ü17

Raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

 

Huta Szkła Kryształowego

„Julia - Szklarska Poręba” Sp. z o.o.

 

58-573 Piechowice

ul. Żymierskiego 73

18

Ü18

Raport o bezpieczeństwie

 

„NAFTOBAZY”  Sp. z o.o.

ul. T. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

 

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

19

Ü19

Raport o bezpieczeństwie

 

„NAFTOBAZY”  Sp. z o.o.

ul. T. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

 

Baza Paliw nr 19 Grabowno-Wielkie

56-416 Twardogóra

20

Ü20

Raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

 

Huta Szkła Kryształowego

„Julia - Szklarska Poręba” Sp. z o.o.

 

58-573 Piechowice

ul. Żymierskiego 73

21

Ü21

Raport o bezpieczeństwie Zakładu Huta „Oława” S.A.

w Oławie

 

Huta „Oława” S.A.

 

55-200 Oława

ul. Wł. Sikorskiego 7

22

Ü22

Raport o bezpieczeństwie Zakładu Gospodarki Wodą

D/ Głogów

 

Raport o bezpieczeństwie Zakładu Gospodarki Wodą

D/ Legnica

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 92

 

Oddział Zakład Gospodarki Wodą / Głogów

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

Oddział Zakład Gospodarki Wodą / Legnica

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

23

Ü23

 

Raport o bezpieczeństwie dla Zakładów Chemicznych

„ROKITA” S.A.

w Brzegu Dolnym

 

Zakłady Chemiczne

„Rokita” S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

24

Ü24

Raport o bezpieczeństwie

 

Rokita - Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

25

Ü25

Raport o bezpieczeństwie

Zakładu Gospodarki Wodą

D/ Głogów

 

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 92

 

Oddział Zakład Gospodarki Wodą / Głogów

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

 

26

Ü26

Raport o bezpieczeństwie

Zakładu Gospodarki Wodą

D/ Legnica

 

 

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 92

Oddział Zakład Gospodarki Wodą / Legnica

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

27

Ü27

Aktualizacja

Raportu o bezpieczeństwie dla

PCC „ROKITA” S.A.

 

PCC „Rokita” S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

28

Ü28

Zmiany

Raportu o bezpieczeństwie Zakładu Huta Szkła Kryształowego

„VIOLETTA” S.A.

w Stroniu Śląskim

 

Huta Szkła Kryształowego 

"VIOLETTA" S.A.

 

57-550 Stronie Śląskie

ul. Hutnicza 12

skr. poczt. 19

29

Ü29

Aktualizacja

Raportu o bezpieczeństwie

Zakładu Boryszew S.A.

Oddział Huta Oława w Oławie

Boryszew S.A.

Oddział Huta Oława w Oławie

 

55-200 Oława

ul. gen. Wł. Sikorskiego 7

30

Ü30

Aktualizacja

Raportu o bezpieczeństwie

Zakładu Produkcji Pianki Poliuretanowej Vita Polymers Poland  Brzeg Dolny

 

Vita Polymers Poland

Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza  31/33

31

Ü31

Raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej 

Zakład Gospodarki

Wodno-Ściekowej

W-4 Legnica

 

Energetyka Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej

W-4 Legnica

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

32

Ü32

Aktualizacja

Raportu o bezpieczeństwie

Zakładu Boryszew S.A.

Oddział Huta Oława w Oławie

Boryszew S.A.

Oddział Huta Oława w Oławie

 

55-200 Oława

ul. gen. Wł. Sikorskiego 7

33

Ü33

Aktualizacja

Raportu o bezpieczeństwie Zakładu Huta Szkła Kryształowego

„VIOLETTA” S.A.

w Stroniu Śląskim

 

Huta Szkła Kryształowego 

"VIOLETTA" S.A.

 

57-550 Stronie Śląskie

ul. Hutnicza 12

skr. poczt. 19

34

Ü34 

Raport o bezpieczeństwie 

Huty Miedzi „Głogów”

 Aktualizacja nr 1

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

Huta Miedzi „Głogów”

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

35

Ü35

Raport bezpieczeństwa

 

Blastexpol Sp. z o.o.

w Duninowie

59-145 Chocianowiec (Duninów)

 

adres koresp.

59-140 Chocianów

skr. pocztowa 18

36

Ü36

Raport o bezpieczeństwie

zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej 

Zakład Gospodarki

Wodno-Ściekowej

W-4 (Legnica)

 

Energetyka Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej

W-4 Legnica

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

37

Ü37

Aktualizacja

Raportu o bezpieczeństwie dla

PCC „ROKITA” S.A.

 

PCC „Rokita” S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

38

Ü38

Aktualizacja

Raportu o bezpieczeństwie

Rokita - Agro S.A.

 

Rokita - Agro S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

39

Ü39

Aktualizacja

Raportu o bezpieczeństwie

Zakładu Produkcji Pianki Poliuretanowej Vita Polymers Poland  Brzeg Dolny

 

Vita Polymers Poland

Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza  31/33

40

Ü40

Aktualizacja

Raportu o bezpieczeństwie Zakładu Huta Szkła Kryształowego

„VIOLETTA” S.A.

w Stroniu Śląskim

 

Huta Szkła Kryształowego 

"VIOLETTA" S.A.

 

57-550 Stronie Śląskie

ul. Hutnicza 12

skr. poczt. 19

41

Ü41

Raport o bezpieczeństwie

TENSIS Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

42

Ü42

Raport o bezpieczeństwie

zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej 

Zakład Gospodarki

Wodno-Ściekowej

W-4 (Legnica)

 

Energetyka Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej

W-4 Legnica

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

43

Ü43

Raport bezpieczeństwa

 

Blastexpol Sp. z o.o.

w Duninowie

59-145 Chocianowiec (Duninów)

 

adres koresp.

59-140 Chocianów

skr. pocztowa 18

44

Ü44

Raport o bezpieczeństwie 

Huty Miedzi „Głogów”

Zmieniona  aktualizacja nr 1

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

Huta Miedzi „Głogów”

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

45

Ü45

Raport bezpieczeństwa dla zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej 

Energetyka Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki

Wodno-Ściekowej

W-3 Głogów

 

Energetyka Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej

W-3 Głogów

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

46

Ü46

Raport o bezpieczeństwie

Aktualizacja

TENSIS Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

47

Ü47

Raport o bezpieczeństwie

 

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

ul. Otolińska 21

09-407 Płock

 

Baza Paliw nr 19 Grabowno-Wielkie

56-416 Twardogóra

48

Ü48

ANEKS

Raport o bezpieczeństwie

zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej 

Zakład Gospodarki

Wodno-Ściekowej

W-4 (Legnica)

 

Energetyka Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej

W-4 Legnica

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

49

Ü49

Zaktualizowany

Raport o bezpieczeństwie dla

Zakładu Produkcji Pianki Poliuretanowej Vita Polymers Poland  Brzeg Dolny

 

Vita Polymers Poland

Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza  31/33

50

Ü50

ANEKS

Raport o bezpieczeństwie

zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej  Zakład Gospodarki

Wodno-Ściekowej

W-3 Głogów

 

Energetyka Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej

W-3 Głogów

67-231 Żukowice

ul. Żukowicka 1

51

Ü51

Uzupełnienie

Raportu o bezpieczeństwie

 

TENSIS Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

52

Ü52

Aneks do

Raportu o bezpieczeństwie

Energetyka Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej

W-4 Legnica

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

53.

Ü53

Raport bezpieczeństwa dla Rozlewni Gazu Płynnego

„ORLEN” Petrogaz Wrocław Sp. z o.o.

 

ul. Kobierczyka 24

52-315 Wrocław

54.

Ü54

Aneks do

Raportu o bezpieczeństwie

Vita Polymers Poland

Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza  31/33

55.

Ü55

Aktualizacja

Raportu o bezpieczeństwie

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

ul. Otolińska 21

09-407 Płock

 

Baza Paliw nr 19 Grabowno-Wielkie

56-416 Twardogóra

56.

Ü56

Raport o bezpieczeństwie dla PGNiG w Warszawie

Oddział w Zielonej Górze

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oddział w Zielonej Górze

ul. Boh. Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

 

Dział Podziemnego Magazynowania

PMG Wierzchowice

57.

Ü57

Uzupełniony Raport o bezpieczeństwie

„ORLEN” Petrogaz Wrocław Sp. z o.o.

 

ul. Kobierczyka 24

52-315 Wrocław

58.

Ü58

Aktualizacja

Raportu o bezpieczeństwie

 

Operator Logistyczny Paliw Płynnych  Sp. z o.o.

ul. Otolińska 21
09-407 Płock

 

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

59.

Ü59

Raport o bezpieczeństwie

ZM „Silesia” S.A.

ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

 

Oddział Huta Oława w Oławie

55-200 Oława

ul. Gen. W. Sikorskiego 7

60.

Ü60

Raport o bezpieczeństwie

ORION Sp. z o.o.

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

Zakład nr 2 w Nowej Rudzie – Słupiec
ul. Spacerowa 26

57-402 Nowa Ruda

61.

Ü61

Raport o bezpieczeństwie

PCC Rokita S.A.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

62.

Ü62

Raport o bezpieczeństwie

TENSIS Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

63.

Ü63

Raport o bezpieczeństwie

KGHM Polska Miedź S.A.
59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

Oddział Huta Miedzi „Legnica”

ul. Złotoryjska 194 
59-220 Legnica

 

 

Lp.

Data złożenia raportu o bezpieczeństwie

Nr pisma

Nazwa zakładu o dużym ryzyku

64

24-wrz-09

wz.5586/55-1/09

PKN ORLEN

65

14-gru-09

wz-5586/ /09

Energetyka W-4

66

28-gru

wz-5586/68-4/10

Agro MAPP

67

15-lut-10

wz-5586/27-3/10

PKN ORLEN

 

09-lut-11

wz.5586/20/11

PKN ORLEN

68

16-lut-10

wz-5586/42-1/10

PCC ROKITA

69

23-lut-10

wz-5586/40-1/10

ORION

70

26-maj-10

wz-5586/56-1/10

HM LEGNICA

71

16-cze-10

wz-5586/65-6/10

VITA

72

01-lip-10

wz-5586/54-1/10

MAXAM

73

06-sie-10

wz-5586/58-1/10

Energetyka W-3

74

27-sie-10

wz-5586/60-1/10

ORION

75

13-paź-10

wz-5586/4-6/10

VIOLETTA

76

15-gru-10

wz-5586/2-1/11

SILESIA

77

05-kwi-11

wz-5586/39-1/11

TENSIS

78

05-maj-11

wz-5586/40/11

Agro MAPP

79

29-lip-11

wz-5586/41/2011

PCC ROKITA

80

12-sie-11

wz-5586/46/11

HM LEGNICA

81

26-sie-11

wz-5586/35-4/11

WIERZCHOWICE

82

10-paź-11

wz-5586/48/11

PKN ORLEN

83

17-paź-11

wz-5586/50/11

WIERZCHOWICE

84

19-gru-11

wz-5586/71-1/11

HM GŁOGÓW

 

31-sty-12

wz.5586.4.4.2012

HM GŁOGÓW

85

27-sty-12

wz.5586.2.3.2012

WIERZCHOWICE

86

31-sty-12

wz.5586.18.2.2012

PCC EXOL

87

31-sty-12

wz.5586.20.2.2012

TENSIS

88

19-mar-12

wz.5586.18.7.2012

PCC EXOL

 

19-kwi-12

wz.5586.18.9.2012

PCC EXOL

 

21-maj-12

wz.5586.18.10.2012

PCC EXOL

 

01-cze-12

wz.5586.18.10.2012

PCC EXOL

89

04-kwi-12

wz-5586/19-2/12

Agro MAPP

 

21-cze-12

wz.5586.19.6.2012

Agro MAPP

90

13-lip-12

wz.5586.9.5.2012

MAXAM

91

20-wrz-12

wz.5586.15.4.2012

ORION

 

11-paź-12

wz.5586.15.6.2012

ORION

92

04-gru-12

wz.5586.9.12.2012

MAXAM

93

11-gru-12

wz.5586.12.11.2012

PKN ORLEN

94

28-gru-12

wz.5586.6.1.2013

PCC ROKITA

95

20-lut-13

WZ.5586.19.1.2013

3 M

96

25-lut-13

WZ.5586.4.7.2013

MINEX

97

14-mar-13

WZ.5586.6.8.2013

PCC ROKITA

98

28-mar-13

WZ.5586.1.4.2013

Agro MAPP

 

27-maj-12

WZ.5586.1.4.A.2013

Agro MAPP

99

25-kwi-13

WZ.5586.12.2.2013

Energetyka W-4

100

06-cze-13

WZ.5586.19.10.2013

3 M

 

Powrót do góry Ý

 

Powrót do strony głównej Ý