Formularz E

Karta informacyjna dla:

 

 

Zakłady Chemiczne

„Rokita” S.A.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

 

Lp.

Raport o bezpieczeństwie

1

Numer wpisu

23

WZ- 5513/2-5/05

2

Nazwa dokumentu

Raport o bezpieczeństwie dla Zakładów Chemicznych

„ROKITA” S.A.  w Brzegu Dolnym

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

·       Informacje o zakładzie, jego działalności, systemie zarządzania oraz organizacji;

·       Analiza możliwości wystąpienia awarii i informacje o środkach koniecznych do zapobieżenia im;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował program zapobiegania awariom i jest przygotowany do jego stosowania;

·       Informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa;

·       Informacje, że zastosowane rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz eksploatacja instalacji zakładu zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno - -ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego.

4

Data sporządzenia dokumentu

Styczeń 2005 r.

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Zakłady Chemiczne „Rokita” S.A. w Brzegu Dolnym

REGON 930613932

6

Wykonawca dokumentu

( w tym REGON)

Zakłady Chemiczne „Rokita” S.A. w Brzegu Dolnym

REGON 930613932

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,

numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202; Tel.: 71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład zastrzegł udostępnianie informacji zawartych w punktach 1.2, 1.3, 2.2 „raportu” oraz załącznikach za wyjątkiem zał. nr 2

WZ – 5513/58-2/03; WZ – 5513/15-2/04

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych:

karta nr  5,  15, 27

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie: karta nr 7,8

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

- // -

11

Uwagi