Formularz F

Karta informacyjna dla:

 

 

 

 

powrót do poprzedniej strony Û

Zakłady Chemiczne

„Rokita” S.A.

 

ul. Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

 

  

Lp.

Rejestr substancji niebezpiecznych

1

Numer wpisu

27

 WZ – 5513/ 2-4/05

2

Nazwa dokumentu

Wykaz materiałów niebezpiecznych znajdujących się w Zakładach Chemicznych „Rokita” S.A. wg stanu na dzień 31.12.2004 r.

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii

i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących

się na terenie zakładu,

aktualizacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.

4

Data sporządzenia dokumentu

27.01.2005 r.

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

Zakłady Chemiczne „Rokita” S.A.

w Brzegu Dolnym

6

Wykonawca dokumentu

Zakłady Chemiczne „Rokita” S.A.

w Brzegu Dolnym

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,

numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202; Tel.:  71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład nie zastrzegł informacji

WZ - 5513/ 15-2/ 04

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych: karta nr 5, nr 15

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie:

karta nr 7, karta nr 8

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

-  //  -

11

Uwagi