Formularz E

Karta informacyjna dla:

 

 

TENSIS Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4 

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

 

Lp.

Raport o bezpieczeństwie

1

Numer wpisu

46

WZ- 5586/ 5/07

2

Nazwa dokumentu

Raport o bezpieczeństwie – aktualizacja

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

·       Informacje o zakładzie, jego działalności, systemie zarządzania oraz organizacji;

·       Analiza możliwości wystąpienia awarii i informacje o środkach koniecznych do zapobieżenia im;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował program zapobiegania awariom i jest przygotowany do jego stosowania;

·       Informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa;

·       Informacje, że zastosowane rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz eksploatacja instalacji zakładu zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno -ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego.

4

Data sporządzenia dokumentu

29 grudnia  2006 r.

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

TENSIS Sp. z o.o.

REGON 020251979

6

Wykonawca dokumentu

( w tym REGON)

TENSIS Sp. z o.o.        REGON 020251979

Przy współpracy :

PCC Rokita S.A.          REGON 930613932

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,

numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202; Tel.: 71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

Prowadzący  zakład nie zastrzegł informacji

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych:

 

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie: nr 41

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

- // -

11

Uwagi

Raport nie został zatwierdzony, uwagi do dokumentu przesłano pismem tut. Komendy  WZ – 5586/5-2/07 z dnia 4 kwietnia 2007 r.