Formularz E

Karta informacyjna dla:

 

 

Huta Szkła Kryształowego  "VIOLETTA" S.A.

 

57-550 Stronie Śląskie

ul. Hutnicza 12

skr. poczt. 19

 

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

Lp.

Raport o bezpieczeństwie

1

Numer wpisu

15

WZ – 5513/79/03

2

Nazwa dokumentu

Raport o bezpieczeństwie Zakładu Huta Szkła Kryształowego „VIOLETTA” S.A. w Stroniu Śląskim

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

·       Informacje o zakładzie, jego działalności, systemie zarządzania oraz organizacji;

·       Analiza możliwości wystąpienia awarii i informacje o środkach koniecznych do zapobieżenia im;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował program zapobiegania awariom i jest przygotowany do jego stosowania;

·       Informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa;

·       Informacje, że zastosowane rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz eksploatacja instalacji zakładu zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno - -ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego.

4

Data sporządzenia dokumentu

Październik 2003 r.

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Huta Szkła Kryształowego „VIOLETTA” S.A. w Stroniu Śląskim

REGON 890024729

6

Wykonawca dokumentu

( w tym REGON)

Huta Szkła Kryształowego „VIOLETTA” S.A. w Stroniu Śląskim

REGON 890024729

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,

numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202;   Tel.:  71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład zastrzegł udostępnianie informacji zawartych

w punktach 1.1.3 oraz 1.3

WZ – 5513/79-1/03

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych:

karta nr 6 ; karta nr 12

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie: karta nr 6

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

- // -

11

Uwagi