Formularz F

Karta informacyjna dla:

 

 

 

 

 

 

 

Huta Szkła Kryształowego 

"VIOLETTA" S.A.

 

ul. Hutnicza 12

57-550 Stronie Śląskie

skr. poczt. 19

 

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

Lp.

Rejestr substancji niebezpiecznych

1

Numer wpisu

6

WZ – 5516/15/03

2

Nazwa dokumentu

Dane o substancjach niebezpiecznych wykorzystywanych w procesie technologicznym

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii

i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się

na terenie zakładu

4

Data sporządzenia dokumentu

19 luty 2003 r.

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

Huta Szkła Kryształowego „VIOLETTA” S.A.

w Stroniu Śląskim

6

Wykonawca dokumentu

Huta Szkła Kryształowego „VIOLETTA” S.A.

w Stroniu Śląskim

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202;  Tel.:  71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład nie zastrzegł informacji

WZ – 5513/2-6/04

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych: karta nr 12

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie:

karta nr 6, karta nr 15

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

-  //  -

11

Uwagi