Formularz E

Karta informacyjna dla:

 

 

Vita Polymers Poland

Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

Lp.

Raport o bezpieczeństwie

1

Numer wpisu

9

WZ – 5513/ 57-3/03

2

Nazwa dokumentu

Raport Bezpieczeństwa dla Zakładu Produkcji Pianki Poliuretanowej VPP Brzeg Dolny

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

·       Informacje o zakładzie, jego działalności, systemie zarządzania oraz organizacji;

·       Analiza możliwości wystąpienia awarii i informacje o środkach koniecznych do zapobieżenia im;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował program zapobiegania awariom i jest przygotowany do jego stosowania;

·       Informacje, że zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa;

·       Informacje, że zastosowane rozwiązania projektowe, konstrukcja oraz eksploatacja instalacji zakładu zapewniają wystarczający poziom bezpieczeństwa;

·       Informacje, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno - -ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego.

4

Data sporządzenia dokumentu

Wrzesień 2003 r.

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

( w tym REGON)

Vita Polymers Poland Sp. z o.o. Brzeg Dolny

REGON 15 447

6

Wykonawca dokumentu

( w tym REGON)

Vita Polymers Poland Sp. z o.o. Brzeg Dolny

REGON 15 447

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju,

numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202;   Tel.:  71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Prowadzący zakład nie zastrzegł informacji

WZ – 5513/57-8/03; WZ – 5513/17-3/04

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych:

karta nr 10; karta nr  18

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie: karta nr  5

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

-  //  -

11

Uwagi