Formularz F

Karta informacyjna dla:

 

Vita Polymers Poland

Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny     

ul. Sienkiewicza  31/33

 

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

Lp.

Rejestr substancji niebezpiecznych

1

Numer wpisu

18

WZ – 5513/ 17/04

2

Nazwa dokumentu

Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie Zakładu Produkcyjnego Brzeg Dolny w dniu 31.12.2003 r.

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu

4

Data sporządzenia dokumentu

29.01.2004 r.

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

Vita Polymers Poland Sp. z o.o. Brzeg Dolny

 

6

Wykonawca dokumentu

Vita Polymers Poland Sp. z o.o. Brzeg Dolny

 

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202; Tel.:  71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Całość informacji zawarta w dokumencie została zastrzeżona przez prowadzącego zakład

WZ – 5513/17-3/04

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

Formularz F-

karta informacyjna dla rejestrów substancji niebezpiecznych: karta nr 10

Formularz E-

karta informacyjna dla raportów o bezpieczeństwie:

karta nr 5, nr 9

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

-  //  -

11

Uwagi