Formularz F

Karta informacyjna dla:

 

 

 

 

 

 

 

Zakłady Koksownicze

„Wałbrzych” S.A.

ul. Beethovena 14

 

58-305 Wałbrzych

ul. Kosteckiego 9

Zakład nr 1

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

Lp.

Rejestr substancji niebezpiecznych

1

Numer wpisu

2

WZ – 5513/5/03

2

Nazwa dokumentu

Ilość substancji niebezpiecznych na terenie koksowni „Victoria”

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii

i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się

na terenie zakładu

4

Data sporządzenia dokumentu

Styczeń 2003

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

Zakłady koksownicze „Wałbrzych” S.A.

 

6

Wykonawca dokumentu

Zakłady koksownicze „Wałbrzych” S.A.

 

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy;

Pokój nr 202;  Tel.:  71/ 36 82 222

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 

-

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

-

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

-

11

Uwagi

Zakład nie kwalifikuje się jako zakład o ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska