Formularz F

Karta informacyjna dla:

 

 

 

 

 

Katedra Technologii Leków Akademii Medycznej

 

ul. Biskupa Nankiera /1

50-140 Wrocław

 

powrót do poprzedniej strony Û

 

 

  

Lp.

Rejestr poważnych awarii

1

Numer wpisu

1

WR- 5552/84/03; WZ - 5516/30/03

2

Nazwa dokumentu

Informacja o wystąpieniu poważnej awarii

 

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

·     Rodzaj zdarzenia, które spowodowało zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska

·     Rodzaj działalności w wyniku, której wystąpiła poważna awaria

·     Miejsce wystąpienia poważnej awarii

·     Rodzaje i ilość substancji niebezpiecznych, które przedostały się do środowiska

·     Rodzaj i zakres skutków poważnej awarii

·     Szkody w środowisku

·     Szkody w mieniu

·     Rodzaj i zakres skutków wykraczających poza terytorium kraju

·     Zakres podjętych pilnych działań ratowniczych

4

Data sporządzenia dokumentu

05.11.2003 r.

 

5

Zamawiający wykonanie dokumentu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

 

6

Wykonawca dokumentu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

we Wrocławiu 

 

7

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa

071/ 36 82 236

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Brak zastrzeżeń

 

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

 

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Brak danych, informacji proszę szukać na str. internetowej:

www.gios.gov.pl

11

Uwagi