Powrót do strony głównej Ý

I

NFORMACJA

O PRZYJĘTYCH ZEWNĘTRZYCH PLANACH OPERACYJNO – RATOWNICZYCH
LUB ICH ZMIANACH

 

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 799 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145).

 

 

 

Lp.

Oznaczenie

prowadzącego zakład

jego miejsce zamieszkania

lub siedziba,

tel./fax, adres e-mail

Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu

oraz tel./fax

i e-mail

Data

przyjęcia

zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego

zmiany zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego

1.

 

KGHM Polska Miedź S.A.


59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel.: +48 76 74 78 200

fax.: +48 76 74 78 500

 

e-mail: komunikacja@kghm.com

rzecznik@kghm.com

 

 

 

Huta Miedzi Głogów

 

67-200 Głogów

ul. Żukowicka 1

 

tel.: 076 747 70 01
fax: 076 833 31 03

 

www.kghm.com.pl

 

 

18.03.2004 r.

 

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2019 r.

2.

ORION PU Sp. z o.o.

w Dzierżoniowie

 

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

e-mail: orion2@selena.com

Zakład nr 2
w Nowej Rudzie – Słupiec


57-402 Nowa Ruda

ul. Spacerowa 26


tel.: 074 872 04 01
fax: 074 872 04 03

 

e-mail: orion2@selena.com

 

http://www.orion.biz.pl

 

18.10.2009 r.

2010 r.

2018 r.

2019 r.

3.

Orion PU Sp. z o.o.

w Dzierżoniowie

 

 

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

tel.: 074 645 02 01

fax: 074 645 02 03

e-mail: orion@selena.com

 

 

Orion PU Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny Nr 1

w Dzierżoniowie

 

58-200 Dzierżoniów

ul. Pieszycka 4

 

 

tel.: 074 645 02 01

fax.: 074 645 02 03

e-mail: orion@selena.com

 

http://www.orion.biz.pl

 

18.12.2019 r.

 

4.

KGHM Polska Miedź S.A.

 

59-301 Lubin

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48

 

tel.: +48 76 74 78 200

fax.: +48 76 74 78 500

 

e-mail: komunikacja@kghm.com

rzecznik@kghm.com

 

Huta Miedzi Legnica

 

59-220 Legnica

Ul. Złotoryjska 194

 

tel: 076 747 59 24
fax: 076 747 20 05

 

www.kghm.com.pl

 

10.08.2009 r.

2010 r.

2019 r.

5.

„Energetyka” Sp. z o.o.

 

59-301 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58

 

tel.: +48 76 74 69 105

tel.: +48 76 74 69 106


email:

sekretariat@energetyka.lubin.pl

 

 

Wydział W-4

 

59-220 Legnica

ul. Złotoryjska 194

 

tel.: 076 847 85 12

fax.:076 847 85 16

 

e-mail – kontakt poprzez stronę internetową

 

http://www.energetyka.lubin.pl

 

18.08.2008 r.

2008 r.

2009 r.
2020 r.

6.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

 

ul.Wyszogrodzka133
09-410 Płock


tel.: 024 266 21 05
fax: 024 266 21 06
email: kancelaria@olpp.pl

 

Baza Paliw nr 10 Kawice

59-230 Prochowice

 

tel.: 076 858 48 21
fax.: 076 858 52 96


email: kawice@olpp.pl

 

olpp.pl

 

18.03.2004 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

7.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 

01-224 Warszawa

ul. Kasprzaka 25

 

tel.: +48 22 589 45 55
fax.: +48 22 691 82 73
e-mail: info@pgnig.pl

 

Oddział w Zielonej Górze

 

65-034 Zielona Góra

ul. Bohaterów Westerplatte 15

 

tel.: 068 329 14 00

fax.:068 329 13 31

 

e-mail:

zielonagora@pgnig.pl

 

 

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice w Czarnogoździcach

 

56-320 Krośnice

Czarnogoździce 28

 

tel. 068 329 12 20
fax: 068 329 14 20

 

rafal.bisset@zgora.pgnig.pl

 

www.pgnig.pl

20.11.2008 r.

2008 r.

2011 r.

2014 r.

2020 r.

8.

ZM „Silesia” S.A.

 

40-155 Katowice

ul. Konduktorska 8

 

tel.: +48 32 35 87 400
fax.: +48 32 25 98 331

 

Odstąpienie od Zewnętrznego Planu Operacyjno –Ratowniczego  z dniem 22 listopada 2019 r.

Oddział Huta Oława

 

55-200 Oława

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2

 

tel:  071 318 73 01

fax: 071 313 40 35

 

e-mail:

biuro.olawa@silesiasa.pl

 

hutaolawa.pl

 

06.04.2004 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2010 r.

2011 r.

9.

MAXAM POLSKA SP. Z O.O.

 

59-140 Chocianów

Duninów 3

skr. pocztowa 18

 

tel: 076  819 26 11

fax: 076 819 26 70

 

e-mail:

biuro-polska@maxam.net  biuro@maxam-europe.com.pl

MAXAM POLSKA SP. Z O.O.

 

59-140 Chocianów

Duninów 3

skr. pocztowa 18

 

tel: 076  819 26 11

fax: 076 819 26 70

 

e-mail:

biuro-polska@maxam.net  biuro@maxam-europe.com.pl

www.blastexpol.com.pl

 

18.03.2004 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2009 r.

10.

PCC Rokita SA

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

kontakt@pcc.rokita.pl

 

www.pcc.rokita.pl

 

PCC Rokita SA

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 20 00

fax: 071 794 21 89

 

kontakt@pcc.rokita.pl

 

www.pcc.rokita.pl

 

26.02.2004 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2011 r.

2013 r.
2020 r.

11.

Adama Manufacturing Poland SA

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

biuro@ma-agro.pl

 

www.makhteshim-agan.pl

 

Adama Manufacturing

Poland SA

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  794 22 35

fax: 071  794 39 66

 

biuro@ma-agro.pl

 

www.makhteshim-agan.pl

26.02.2004 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2011 r.

2013 r.

2018 r.

12.

Prezes Zarządu
Vita Polymers Poland
Sp. z o.o.


ul.Sienkiewicza 31/33
56-120 Brzeg Dolny


tel  71 3808900
fax 71 3808913


sales@vitafoam.pl

Vita Polymers Poland

Sp. z o.o.


ul.Sienkiewicza 31/33
56-120 Brzeg Dolny

 

tel  0 71 3808900
fax 0 71 3808913


sales@vitafoam.pl

26.02.2004 r.

2004 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.
2020 r.

13.

PCC Exol SA

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel.: 071 794 21 27
fax: 071 794 25 50


zarzad_exol@pcc.eu

 

www.pcc-exol.pl

 

PCC Exol SA

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel.: 071 794 21 27
fax: 071 794 25 50


zarzad_exol@pcc.eu

 

www.pcc-exol.pl

07. 2013 r.

2019 r.

14.

PCC MCAA Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel.: 071 794 36 11
fax: 071 794 35 17

 

sekretariat_mcaa@pcc.eu

 

www.mcaase.eu

 

PCC MCAA Sp. z o.o.

 

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel.: 071 794 36 11
fax: 071 794 35 17

 

sekretariat_mcaa@pcc.eu

 

www.mcaase.eu

 

08.2018 r.

2019 r.

15.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

 

ul. Chemików 7
09-411 Płock

 

tel: 24 365 00 00
fax:24 365 28 41

 

media@orlen.pl


www.orlen.pl

 

Terminal Paliw we Wrocławiu   BP 111

 

ul. Swojczycka 44
51-501 Wrocław

 

tel: 71- 348-10-10

fax: 71-348-21-97

 

www.orlen.pl

13.12.2010 r.

2020 r.

16.

3 M Wrocław Sp. z o.o.

 

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel: 071 39 59 700

fax: 071 395 96 09

 

www.3m.pl

 

3 M Wrocław Sp. z o.o.

 

ul. Kowalska 143

51- 424 Wrocław

 

tel: 071 39 59 700

fax: 071 395 96 09

 

www.3m.pl

 

27.12.2013 r.

2014 r.

2018 r.

17.

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny w Rudnej

 

ul. Polkowicka 52

59-305 Rudna

 

tel. 76 747 93 11

fax. 76 747 93 90

www.kghm.com

 

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”

 

ul. Polkowicka 52

59-305 Rudna

 

tel. 76 747 93 11

fax. 76 747 93 90

www.kghm.com

20.04.2012 r.

2015 r.

2016 r.
2020 r.

18.

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Wzbogacania Rud „Rudna”

ul. Dąbrowskiego 50
59-100 Polkowice

 

tel. 76 74 86 000

fax. 76 74 85 577

www.kghm.com

 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Wzbogacania Rud „Rudna”

ul. Dąbrowskiego 50
59-305 Rudna

 

tel. 76 74 86 000

fax. 76 74 85 577

www.kghm.com

 

 

 

19.

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Wzbogacania Rud

 

ul. Kopalniana 1
59-101 Polkowice

 

tel. 76 747 47 00

fax. 76 747 47 01

www.kghm.com

 

 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Wzbogacania Rud

 

ul. Kopalniana 1
59-100 Polkowice

 

tel. 76 747 47 00

fax. 76 747 47 01

www.kghm.com

 

 

 

 

BYŁE ZAKŁADY DUŻEGO RYZYKA

 

1.

„Energetyka” Sp. z o.o.

 

59-320 Lubin

ul. M. Skłodowskiej-Curie 58

 

tel.: +48 76 74 69 105 

tel.: +48 76 74 69 106


email:

sekretariat@energetyka.lubin.pl

 

strona internetowa:

http://www.energetyka.lubin.pl

 

Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-3

 

67-231 Głogów

ul. Żukowicka 1

 

tel: 076  836 69 00

fax: 076 836 71 57

 

Zakład od 2011 r. jest częścią

KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Huta Miedzi Głogów

 

10.08.2009 r.

 

2.

Huta Szkła Kryształowego „VIOLETTA” S.A.

 

ul. Hutnicza 12

skr. poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

Zakład skreślony z listy zakładów o dużym ryzyku

20 grudnia 2013 r.

 

ul. Hutnicza 12

skr. poczt. 19

57-550 Stronie Śląskie

 

tel: 074  81 41 338

fax: 074  81 42 821

 

e-mail: viol@violetta.com.pl

 

30.03.2004 r.

 

2006 r.

3.

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

 

ul. Otolińska21

09-400 Płock

 

Zakład skreślony z listy zakładów o dużym ryzyku

27 lipca 2011 r.

W

Baza Paliw nr 19

Grabowno-Wielkie

 

56-416 Twardogóra

 

tel: 071  315 78 44

fax: 071  315 76 24

 

e-mail:

grabowno@olpp.pl

 

18.03.2004 r.

2006 r.

2007 r.

4.

Tensis Sp. z o.o.

 

Zakład od 2016 r. jest częścią PCC Exol SA

56-120 Brzeg Dolny

ul. Sienkiewicza 4

 

tel: 071  319 36 64

fax: 071  319 20 64

 

strona internetowa: http://www.tensis.pl

 

04.2011 r.

2013 r.

 

Szczegółowe  informacje:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  we Wrocławiu;   ul. Borowska 138,  pokój nr 215.